Book Publicaties

Kinderen en... hun rol als bemiddelaar

Doel van het boekje Kinderen en … hun rol als bemiddelaar is leerlingen vaardigheden aan te leren om als bemiddelaar te kunnen optreden bij de ‘kleine’ conflicten op school of op straat.

Inhoud
Er wordt gewerkt vanuit herkenbare contexten die met de leerlingen in probleemoplossende zin worden verkend. Rollenspelen stellen leerlingen in staat de oplossingen aan den lijve te ervaren. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

 • stop en koel af
 • praat met elkaar en luister naar elkaar
 • bedenk samen veel oplossingen
 • kies het idee dat iedereen het beste vindt
 • maak een plan en voer dat uit.

6-stappenplan
Kinderen zijn heel goed in staat om eigen conflicten of die van anderen op te lossen. Bemiddelen bij conflicten blijkt zeer succesvol te zijn. Het is een belangrijke sociale vaardigheid die je al jong kunt leren. Dit boek biedt een 6-stappenplan waarmee kinderen en hun leraar leren conflicten op vreedzame wijze op te lossen.

  kinderen en hun rol als bemiddelaar

 • Auteur Barbara Porro
 • Uitgeverij Kwintessens Uitgevers
 • Oneliner Doel van dit boek is leerlingen vaardigheden aan te leren om als bemiddelaar te kunnen optreden bij de ‘kleine’ conflicten op school of op straat.
 • Lees meer