apr 2019 balk logo nb ssv

Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs

checklist-afbeelding-voorzijde-72dpi
Stichting School & Veiligheid heeft een Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs ontwikkeld. Als een calamiteit op of rond een school plaatsvindt, is het immers belangrijk dat iedereen binnen de school weet hoe te handelen. De checklist, in de vorm van een waaier, biedt een overzicht van de belangrijkste dingen waar u aan moet denken als er sprake is van een calamiteit.
Meer lezen
lijn-knik
MartjeHeerkens

Blog: Ontmoeting vraagt om meer dan respect

Maatschappelijke spanningen lijken weinig invloed te hebben op basisscholen. Ze geven aan open te staan voor iedereen en er wordt respectvol omgegaan met verschillen. Doet het basisonderwijs daarmee genoeg om de sociale cohesie in onze diverse maatschappij te bevorderen? Is het voldoende om de verschillen te benoemen en te respecteren? Martje Heerkens vindt van niet en heeft daarover een blog geschreven.
Meer lezen
Jaarverslag2018

Jaarverslag 2018

“Sociale veiligheid is een voorwaarde voor het leren en groeien van leerlingen en studenten.” Dat was het uitgangspunt bij de activiteiten van School & Veiligheid in 2018. Via onze websites, publicaties, trainingen en conferenties hebben we de onderwijsprofessionals geïnformeerd en geïnspireerd. In ons jaarverslag geven we daarvan een overzicht. Verder blikken we vooruit, want School & Veiligheid blijft scholen ook de komende jaren ondersteunen bij het vormgeven van een sociaal veilige school.
Meer lezen
lijn-knik
Staat van het Onderwijs 2019

Staat van het Onderwijs 2019

Elk jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs het rapport De Staat van het Onderwijs. Dit biedt een overzicht van de trends en ontwikkelingen in het onderwijs. Ook dit jaar komen sociale veiligheid en aanverwante thema’s als burgerschap in dit rapport aan de orde.
Meer lezen
Staat van de Ouder 2019

Staat van de Ouder 2019

Naar goede gewoonte deelt Ouders & Onderwijs in april de Staat van de Ouder. De Staat van de Ouder 2019 laat zien dat 74 procent van de ouders tevreden is over de kwaliteit van het onderwijs. Een goede relatie tussen school en ouders is volgens School & Veiligheid van belang voor het welbevinden van de leerling.
Meer lezen
lijn-knik
Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

We kijken terug op een zeer geslaagde onderwijsconferentie Met Alle Respect! Op woensdag 3 april werd deze scholings- en ontmoetingsdag over sociale veiligheid voor de vierde keer georganiseerd. De reacties van de 250 aanwezigen – waaronder veel leraren en schoolleiders – waren overwegend positief. Bekijk en lees de terugblik en noteer Met Alle Respect! op 8 april 2020 vast in uw agenda. Wij hopen u volgend jaar (weer) te zien!
Meer lezen
Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Per 1 augustus 2019 treedt in Nederland de Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Ook onderwijsinstellingen krijgen hiermee te maken. In ons infoblad leest u hier meer over. Er is een versie voor het primair en voortgezet onderwijs én voor het middelbaar beroepsonderwijs.
Meer lezen po/vo-versie
Meer lezen mbo-versie
lijn-knik
Ongewenst gefilmd

Ongewenst gefilmd door leerlingen

Onlangs verschenen berichten in de media over docenten die stiekem voor de klas gefilmd waren door leerlingen. De beelden werden gedeeld via sociale media. "Een ongewenste situatie die risico's met zich meebrengt voor de veiligheid van leraren en de school," volgens minister van Onderwijs Arie Slob. School & Veiligheid ondersteunt scholen in het omgaan met ongewenst beeldmateriaal via informatie op de website en advies via de helpdesk.
Meer lezen
aanmelden-online-klankbordgroep

Aanmelding online klankbordgroep

Drie keer per schooljaar verstuurt School & Veiligheid een online vragenlijst. Die gaan over onze thema’s en/of ons aanbod. Wilt u zich aanmelden voor de online klankbordgroep en zo uw mening geven? Dat kan. In mei sturen wij weer een vragenlijst rond en daarvoor kunt u zich nog aanmelden.
Aanmelden
lijn-knik

Agenda uitgelicht

Inspiratiemiddag: werken aan respect en inclusie op uw school en in uw les

Werken aan respect en inclusie op uw school en in uw les
15 mei

Ik hoor erbij, jij hoort erbij, wij horen erbij. Hoe werkt u in de klas aan een positieve identiteit bij uw leerlingen in de huidige context van toenemende maatschappelijke polarisatie? Hoe promoot je tolerantie, inclusie en actief burgerschap? Meld u aan voor deze kosteloze inspiratiemiddag.
Meer lezen
voorkant brochure training

Een stevige basis
16/17 september en 30 september/1 oktober

Bent u vertrouwenspersoon en wilt u zich verder professionaliseren in het vertrouwenswerk op school? Doe dan mee met de training ‘Een stevige basis’. De vierdaagse training is bedoeld voor interne en externe vertrouwenspersonen werkzaam in het vo en mbo.
Meer lezen
Week Tegen Pesten 2019

Week Tegen Pesten 2019
23 t/m 27 september

De start van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten wordt daarom ieder jaar in september georganiseerd. Dit jaar is de Week Tegen Pesten van 23 tot en met 27 september.
Meer lezen
lijn-knik

Helpdesk

De helpdesk van Stichting School & Veiligheid is op Goede Vrijdag en tijdens Pasen en de Meivakantie:
  • geopend van 23 t/m 26 april
  • gesloten op 19 en 22 april en van 29 april t/m 3 mei
Zoekt u informatie of wilt u hulp of advies met betrekking tot sociale veiligheid in het onderwijs? Of wilt u preventief advies of ondersteuning bij een calamiteit op school? Neem dan contact op met de helpdesk van Stichting School & Veiligheid via telefoonnummer 030 - 285 66 16 of e-mail helpdesk@schoolenveiligheid.nl. Onze deskundige medewerkers zitten voor u klaar!

Meer lezen
lijn knik 2
website twitter facebook