Helpdesk
Winkelwagen
Datum
Tijd 15:30 - 16:30 uur
Locatie Online
Onderwijs type Scholingsaanbod
Thema Burgerschapsvorming
Doelgroep Schoolleiding, Leraar, Beleidsfunctionaris

Met ingang van 10 december vindt er elke tweede donderdagmiddag van de maand (15.30-16.30 uur), een online BurgerschapsBorrel plaats. Met uitzondering van de maanden mei en juli/augustus 2021. Voor elke maand is er een inspirerende spreker uitgenodigd die erg actief is op het thema burgerschap. De spreker belicht onderwerpen die linken aan burgerschap en deelnemers kunnen rekenen op interactie en ruimte om vragen te stellen. Een ervaren host houdt zicht op de chat en schakelt met de spreker.

Carien Verhoeff, associate lector wereldburgerschap en programmaleider ‘Student Voice’, een onderzoek van De Haagse Hogeschool. Barbra Bos, docent Pabo, De Haagse Hogeschool en docent-onderzoeker Student Voice.
‘Ik doe mee, maar hoor je me eigenlijk wel?’ Volgens het Kinderrechtenverdrag hebben kinderen recht op goed onderwijs en ook recht op medezeggenschap en vrijheid van meningsvorming en meningsuiting. Deze twee rechten samen roepen de vraag op wat leerlingen eigenlijk te vertellen hebben over hun onderwijs. Hoe kan het onderwijs zich op dit punt verbeteren? En wat hebben leerlingen nodig om meer en beter gebruik te kunnen maken van hun rechten? Over het belang van leerlingparticipatie op klas-, curriculum en organisatieniveau.
Aanmelden
  • Voer een geldig e-mailadres in.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school