Helpdesk
Winkelwagen
Datum
Tijd 15:30 - 16:30 uur
Locatie Online
Onderwijssector po, vo
Thema Burgerschapsvorming
Doelgroep Schoolleiding, Leraar, Beleidsfunctionaris

Met ingang van 10 december vindt er elke tweede donderdagmiddag van de maand (15.30-16.30 uur), een online BurgerschapsBorrel plaats. Met uitzondering van de maanden mei en juli/augustus 2021. Voor elke maand is er een inspirerende spreker uitgenodigd die erg actief is op het thema burgerschap. De spreker belicht onderwerpen die linken aan burgerschap en deelnemers kunnen rekenen op interactie en ruimte om vragen te stellen. Een ervaren host houdt zicht op de chat en schakelt met de spreker.

Hanneke Felten, senior-onderzoeker en projectleider Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), vanuit Movisie
Felten buigt zich al langere tijd over de vraag: ‘Hoe is discriminatie effectief te voorkomen?’ Waarbij zij en haar team recente inzichten uit de wetenschap vertalen naar praktische handvatten, te gebruiken in het contact met kinderen en jongeren. Felten bespreekt met u welke ‘aanpakken’ wel en niet effectief zijn en waarom. Met de input van deze BurgerschapsBorrel kunt u direct aan de slag in de klas en in de school, om het aantal vooroordelen fiks te verminderen.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school