Helpdesk
Winkelwagen
Datum
Tijd 15:30 - 16:30 uur
Locatie Online
Thema Burgerschapsvorming
Doelgroep Schoolleiding, Leraar, Beleidsfunctionaris

BurgerschapsBorrel

Met ingang van 10 december 2020 vindt er elke tweede donderdagmiddag van de maand (15.30-16.30 uur), een online BurgerschapsBorrel plaats (met uitzondering van de maanden mei en juli/augustus 2021). Voor elke maand is er een inspirerende spreker uitgenodigd die erg actief is op het thema burgerschap. De spreker belicht onderwerpen die linken aan burgerschap en deelnemers kunnen rekenen op interactie en ruimte om vragen te stellen. Een ervaren host houdt zicht op de chat en schakelt met de spreker.

Nederland is van ons allemaal

Goed burgerschapsonderwijs vraagt veel van leraren. Naast goed lesmateriaal zijn ook de professionele vaardigheden van de leraar essentieel. Hoe kunnen leraren op een respectvolle manier met leerlingen in gesprek gaan over lastige, gevoelige en gepolariseerde thema’s? Hoe kan burgerschapsvorming een plek krijgen binnen de school? Samira Bouchibti, scheef er het boek Nederland is van ons allemaal over. Zij vertelt daarover op deze BurgerschapsBorrel. Dit doet ze in gesprek met Chris Holman. Daarbij wisselen zij ook van gedachten over hoe burgerschapscompetenties van leerlingen kunnen worden bezien en gemeten.

Samira Bouchibti, adviseur burgerschapsonderwijs, gastdocent, trainer, senior beleidsadviseur & Chris Holman, Practor Burgerschap

Aanmelden

Creëer een sociaal veilige sfeer op school