Let op: Vanwege de voorjaarsvakantie is het Adviespunt gesloten van vrijdag 16 februari, 16.00 uur tot maandag 26 februari, 09.00 uur. In geval van een calamiteit zijn de adviseurs van het calamiteitenteam 24/7 bereikbaar.

Adviespunt
Datum
Tijd 15:30 - 17:00 uur
Locatie Online
Onderwijssector po, vo
Thema Burgerschapsvorming
Doelgroep Schoolleiding, Leraar, Beleidsfunctionaris

De ontwikkeling van burgerschapsonderwijs begint met de vraag in hoeverre de school daarin al voorziet. Soms blijkt die vraag nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Immers wat is burgerschap precies en waar ‘zit’ het dan? Wat doen we, bewust of onbewust, al? En zijn we daar tevreden over? Op grond waarvan kun je dat bepalen? Uiteindelijk kom je dan uit bij de vraag of, en zo ja, wat verder nodig is, en hoe je daar naar toe kunt werken. Tijdens dit webinar, waar zelfevaluatie centraal staat, gaan we hiermee aan de slag.

Achtergrond

Burgerschapsonderwijs is een ‘oude’ opdracht van de school. Ook toen we nog niet dit etiket gebruikten, gaven scholen aandacht aan vorming, gericht op sociaal maatschappelijke ontwikkeling en persoonsvorming in algemene zin, waarvan de sociale en maatschappelijke component belangrijke elementen zijn. Sinds 2005 ligt de opdracht tot burgerschapsonderwijs wettelijk vast – een opdracht die met de nieuwe wet ‘actief burgerschap en sociale cohesie’ in 2021 werd aangescherpt. De vraag die uitgangspunt is voor dit webinar staat tegen die achtergrond: wat doen we al? Zouden we meer willen? Is er meer nodig? En vooral: hoe kunnen we de beantwoording van die vragen aanpakken?

Doel webinar

Doel van het webinar is samen na te denken over manieren om in kaart te brengen wat de school al doet, te beoordelen of je daarover tevreden bent, en te bepalen wat verder nodig is en hoe je dat kunt aanpakken. In dit webinar staat zelfevaluatie centraal. We bespreken wat dat is en gaan kort in op aanpakken die de school daarvoor kan gebruiken. Ook staan we stil bij de vraag wat dat de school oplevert, en welke stappen daarna mogelijk – en soms: nodig – zijn.

Het webinar start met een korte schets van de wettelijke eisen en van manieren waarop je als school zelf tegen burgerschap kan aankijken. Daarbij schenken we ook enige aandacht aan kennis gebaseerd op wettelijk onderzoek. Ter illustratie bespreken we een zelfevaluatie-instrument waarmee we de sociale kwaliteit van het onderwijs van de school in kaart brengen. In het webinar combineren we een op de onderwijspraktijk gerichte aanpak met verdiepende kennis. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen van deelnemers.

De deelnemers zullen na het webinar een goed beeld hebben van manieren waarop je in kaart kunt brengen in hoeverre de school in haar onderwijs burgerschap bevordert. Het laat aan de deelnemers zien hoe je die informatie kunt gebruiken om te bepalen of er meer nodig is. Ook hebben deelnemers kennis gemaakt met manieren waarop de vraag naar het in kaart brengen en beoordelen van het burgerschapsonderwijs van de school op systematische wijze kan worden uitgevoerd.

Voorkennis om deel te nemen is niet nodig. Wil je toch vooraf wat kennis opdoen bekijk dat de IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs.

Doelgroep

Leraren, coördinatoren burgerschap, schoolleiders en bestuurders PO en VO.

Over de aanbieders

Het webinar wordt verzorgd door de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit van Onderwijs, in samenwerking met de PO-Raad, de VO-raad en de Stichting School & Veiligheid. Binnen de AWP Sociale kwaliteit onderwijs werken verschillende partijen (waaronder scholen en de Universiteit van Amsterdam) samen aan de ontwikkeling en evaluatie van onderwijs op het sociale domein. Aan het webinar wordt meegewerkt door dr. Remmert Daas, prof. dr. Anne Bert Dijkstra en Lianne Hoek Msc. (UvA) en dr. Joop Teunissen, drs. Marianne Pas en drs. Joke van Putten (AWP).

aanmelden

Deze bijeenkomst is helaas vol.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.