Let op: Wij zijn dinsdagmiddag 28 juni vanaf 12.30 uur gesloten vanwege een gezamenlijke afsluiting van het schooljaar. Woensdag 28 september om 9.00 uur is de helpdesk weer bereikbaar. In geval van een calamiteit kun je altijd het calamiteitenteam bellen.

Helpdesk
Winkelwagen
Datum
Tijd 15:30 - 16:30 uur
Locatie online
Gratis
Onderwijssector vo, mbo
Thema Burgerschapsvorming, Pedagogisch klimaat, Spanning en discussie in de klas
Doelgroep Leraar, Schoolleiding, Vertrouwenspersoon

In deze inspiratiesessie geeft Leon Meijs je inzicht in de dynamiek van polarisatie en laten we zien waarom jongeren soms zo heftig reageren. Je krijgt praktische tips die je helpen adequaat te reageren en het gesprek te sturen, ook wanneer het spannend wordt. Meld je nu aan voor 14 september.

In deze inspiratiesessie koppelen we maatschappelijke thema’s aan de levensverhalen van leerlingen en studenten. We laten zien dat het wij-zij-denken wordt beïnvloed door persoonlijke ervaringen van jonge mensen.

In een uur geven we je inzicht in de dynamiek van polarisatie en laten we zien waarom jongeren soms zo heftig reageren. Tot slot krijg je praktische tips die je helpen adequaat te reageren en het gesprek te sturen, ook wanneer het spannend wordt.

Wat kun je verwachten?

De invloed van externe gebeurtenissen

De hoeveelheid maatschappelijke thema’s die binnen scholen speelt is groot. Religie, afkomst, discriminatie, sociale ongelijkheid, seksuele oriëntatie, radicalisering – de lijst is lang. Hoe jongeren daarmee omgaan, hangt vaak samen met de groep waarbij ze horen. Soms voelen ze zich achtergesteld, ervaren ze dat ze minder kansen krijgen of dat hun cultuur ondergeschikt is. Dat kan een gevoel van machteloosheid met zich meebrengen. In die omgeving kan polarisatie ontstaan en kan de ene groep zich gaan afzetten tegen de andere groep. Wij laten de dynamiek zien die hieraan ten grondslag ligt.

De invloed van ons levensverhaal

In een school komt een grote diversiteit aan levensverhalen en ervaringen bij elkaar. Soms worden ze gedeeld, maar vaak ook niet. Wat we zien en waarop we sturen, zijn woorden en gedrag. We richten ons op het topje van de ijsberg. Het deel onder water, waarover niet gesproken wordt, is echter veel groter. Vragen over wie je bent, wat je mag denken en zeggen, hoe je je moet gedragen en of het zin heeft om je best te doen, komen zo niet aan bod. Toch zitten hier de zorgen, angsten en behoeften die invloed hebben op de kijk van een jongere op de samenleving. Wij laten zien dat het onuitgesprokene kan zorgen voor spanning en conflict en het vertrouwen in de toekomst kan schaden.

Jouw rol

Wanneer je de maatschappelijke thema’s koppelt aan het individuele levensverhaal, dan kom je terecht bij de manier waarop je kunt inspelen op het proces van polarisatie. Je hoort waarom je juist niet het denken moet willen beïnvloeden, maar je kunt richten op het zichtbaar maken van verschillende perspectieven en anti-stereotypen. Je stimuleert dat leerlingen en studenten gaan nadenken en verschillen leren waarderen. Jij geeft zelf het voorbeeld en je beïnvloedt de sociale norm.

Praktische tips

Tot slot lichten we ook een tipje van de sluier op als het gaat om je handelen. Wanneer je werkt vanuit Dialoog onder Druk, dan neem je krachtig positie in bij niet acceptabele woorden en gedragingen en blijf je in verbinding vanuit de wens de relatie te willen behouden. Je confronteert je studenten met hun uitspraken en gedrag en stimuleert bewustwording. Maar je zet ook in op empathie en inlevingsvermogen. Zo ben je voorbeeld voor de groep studenten en waarborg je de veiligheid van iedereen. We laten je zien wat je kunt doen.


Enthousiast?

Meld je aan voor onze gratis online inspiratiesessie ‘Dialoog onder Druk’ op 14 september 2021.

 

Creëer een sociaal veilige sfeer op school