Let op: Wij zijn dinsdagmiddag 28 juni vanaf 12.30 uur gesloten vanwege een gezamenlijke afsluiting van het schooljaar. Woensdag 28 september om 9.00 uur is de helpdesk weer bereikbaar. In geval van een calamiteit kun je altijd het calamiteitenteam bellen.

Helpdesk
Winkelwagen
Datum
Tijd 15:30 - 16:45 uur
Locatie Teams
Gratis
Onderwijssector po, vo, mbo
Thema Pedagogisch klimaat, Pesten
Doelgroep Beleidsfunctionaris, Stagebegeleider, Schoolleiding, Vertrouwenspersoon, Leraar

Lezing van Fabiënne Naber – mis het niet!

Stichting School & Veiligheid organiseert samen met Fabiënne Naber een lezing over de invloed van de omgeving op je brein en op je zelfbeeld. Wat heeft dit te maken met pesten en buitensluiten? In deze lezing wordt ingegaan op omgevingsfactoren en hoe deze kunnen worden beïnvloed om buitensluiten en pestgedrag zo min mogelijk te laten ontstaan. De lezing is gratis te volgen in het kader van de Week Tegen Pesten.

De invloed van omgevingsfactoren op buitensluiten en ander pestgedrag

Fabiënne gaat in haar lezing in op hoe de omgeving van invloed is op de ontwikkeling van het brein; en dan met name de ontwikkeling van het zelfbeeld. De ontwikkeling van het zelfbeeld is één van de factoren die invloed hebben op een gepest of pestend kind. Hoe steviger het zelfbeeld ontwikkelt, hoe steviger een kind staat. De kans is dan kleiner dat het doelwit van pesten wordt of dat het kind zelf gaat pesten.

De ontwikkeling van een zelfbeeld is van allerlei factoren afhankelijk, waarvan er veel omgevingsfactoren zijn; zo zegt Fabiënne. De omgeving is hiermee erg belangrijk voor het vormen van een zelfbeeld. Pestgedrag -zowel voor de pester als voor de gepeste- heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van het zelfbeeld. Tegelijkertijd is er altijd sprake van een groepsproces. Door meer te leren over groepsprocessen, kan je een negatieve dynamiek voorkomen. Dit uit zich in minder pestgedrag en een positievere sfeer in de klas.

Speciaal voor de Week Tegen Pesten kun je deze interessante lezing van Fabiënne Naber gratis volgen!
In deze lezing leer je:

  • Wat pesten doet met je brein;
  • Hoe omgevingsfactoren van invloed zijn op het gedrag van kinderen;
  • Hoe de achtergrond van kinderen kan bijdragen aan gedrag en de ontwikkeling van een bepaald zelfbeeld;
  • Hoe een groepsproces kan worden beïnvloed waardoor er een positievere sfeer in de klas kan komen.

Datum : 28 september 2021
Tijdstip:15.30 uur tot 16.45 uur
Locatie: Teams
Interessant voor: onderwijsprofessionals uit het po, vo en mbo


Wie is Fabiënne Naber?

Fabiënne is afgestudeerd bioloog met ethologie als specialisatie. Waar meestal gedragsobservaties door biologen op dieren wordt gedaan, is Fabiënne zich gaan richten op kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Ze is vooral erg geïnteresseerd in hoe interactie de ontwikkeling van kinderen kan beïnvloeden. Voorafgaand aan haar universitaire opleiding tot wetenschapper heeft ze een docentenopleiding gevolgd en heef ze als biologiedocent op verschillende niveaus biologieles gegeven. Door middel van lezingen geeft ze leraren meer inzicht in de ontwikkeling van het brein in interactie en hoe de omgeving van invloed is op het functioneren van een kind.


De inschrijving is gesloten.

Let op! In verband met de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt de lezing niet opgenomen en kan het niet later worden terug gekeken.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school