Adviespunt
Datum
Tijd 15:00 - 17:00 uur
Locatie Online
€ 50,00
Onderwijssector po, vo
Thema Burgerschapsvorming
Doelgroep Schoolleiding, Beleidsfunctionaris
Schrijf je in via de VO-raad

Van scholen wordt gevraagd ‘burgerschap’ te bevorderen. Veel scholen doen al aan burgerschap, vaak onder andere namen, en soms zonder dat ze zich dat realiseren. Voordat u (verder) invulling geeft aan burgerschapsonderwijs, is het nuttig om in kaart te brengen wat u al doet. Hoe ziet het op vorming gerichte onderwijs er op uw school eigenlijk uit? Wat doet u, bewust én onbewust, al? Wat ontbreekt? En levert het op wat nodig is?

Over deze masterclass

In deze masterclass kijken we naar wat u al doet en wat nog nodig is ten aanzien van burgerschapsonderwijs. De masterclass wordt verzorgd door prof. dr. Anne Bert Dijkstra verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en experts en onderzoekers van de UvA en de Academische Werkplaats Sociale kwaliteit onderwijs.

In het eerste deel komt aan de orde hoe u bestaande onderwijsactiviteiten in kaart kunt brengen. We bespreken methodes voor zelfevaluatie en de resultaten die dat oplevert. Het gaat onder meer om het verkrijgen van een goed beeld van het onderwijs dat de school geeft; de sterke en zwakke punten daarvan, de samenhang, de randvoorwaarden en de vraag wat verder ontwikkeld kan  worden, en hoe u dat aanpakt. Er komen verschillende methoden aan de orde, en als voorbeeld bespreken we een zelfevaluatie-instrument dat de sociale kwaliteit van het onderwijs in kaart brengt, dat laat zien of de school aan wettelijke eisen voldoet, en welke ontwikkeling nodig is.

In het tweede deel van de masterclass gaan we in op die andere belangrijke vraag: wat levert ons onderwijs op? Wat leren leerlingen? Bereiken we de doelen die we gesteld hebben? En: kunnen we die doelen wel meten? We bespreken wat de nieuwe burgerschapswet op dit punt van scholen vraagt, en welke manieren er zijn om resultaten in kaart te brengen. Een van die manieren is het gebruiken van een gestandaardiseerd instrument. Ook bespreken we een voorbeeld van een vragenlijst en wat een school daaraan heeft.

Wat levert deelname op?

Na afloop van de masterclass heeft u een beeld van de verschillende manieren om burgerschap op school in kaart te brengen en kent u voorbeelden van instrumenten die daarvoor beschikbaar zijn. Daarnaast heeft u een beeld van wat nodig is om leerresultaten in kaart te brengen, heeft u kennisgemaakt met verschillende manieren om dat te doen, en kent u het meetinstrument ‘Burgerschapmeten’, waarmee u de burgerschapskennis, houding en vaardigheden van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in kaart kunt brengen.

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor schoolleiders en bestuurders (po en vo) die zich bezighouden met de sturing, vormgeving, kwaliteitsontwikkeling en -bewaking van burgerschapsonderwijs, evenals coördinatoren die werken aan de inrichting van burgerschapsonderwijs.

Over de spreker

Prof. dr. Anne Bert Dijkstra is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en houdt zich bezig met onderzoek naar de effectiviteit, evaluatie en sturing van burgerschapsonderwijs. Hij publiceert wetenschappelijke en op de praktijkgerichte bijdragen over meting van burgerschapskennis en houdingen van leerlingen rond burgerschap. Daarnaast adviseert hij over kwaliteitsontwikkeling, -bewaking en evaluatie van burgerschapsonderwijs. Dijkstra is directeur van de Academische Werkplaats Sociale kwaliteit onderwijs, waarin scholen, onderzoekers en anderen samen werken aan methoden en kennis voor ontwikkeling van onderwijs op het sociale domein. Hij is tevens verbonden aan de onderwijsinspectie, waar hij leiding geeft aan de toezichtontwikkeling op dit terrein.

Schrijf je in via de VO-raad

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.