Adviespunt
Datum
Tijd 09:30 - 16:30 uur
Locatie Volgt
Gratis
Thema Omgaan met seksualiteit, Pedagogisch klimaat
Doelgroep Gezonde School-adviseur

Vaak zijn het vakdocenten die via lessen seksuele vorming aan de slag zijn met het thema gezonde relaties & seksualiteit. Maar als GGD-professional en/of trainer hoop je natuurlijk dat het hele team er aandacht voor heeft. En dat er gewerkt wordt aan een veilige sfeer op school, ook als het gaat om relaties en seksualiteit. Hoe ondersteun je een school hierin? Hiervoor ontwikkelde School & Veiligheid de Train de Trainer Schoolteams.

De Train de Trainer Schoolteams is onderdeel van de Stimuleringsregeling Gezonde relaties & seksualiteit waarin School & Veiligheid samenwerkt met Rutgers, Soa Aids en Gezonde School. De training kan ook incompany gegeven worden.

Wat doen alle schoolmedewerkers al om een seksueel integer klimaat te creëren en hoe versterk je dit? Wat is de visie van het schoolteam op seksueel toelaatbaar gedrag? Welke pedagogische competenties kan iedere leerkracht gebruiken om seksueel integer gedrag bij leerlingen te stimuleren én adequaat te reageren op grensoverschrijdend gedrag? Kortom, hoe wil de school de Gezonde School-pijlers ‘beleid’, ‘signaleren’ en ‘schoolomgeving’ vormgeven?

In de Train de Trainer Schoolteams leer je op een veilige manier het gesprek in een schoolteam te faciliteren over visie op en pedagogisch handelen bij relaties en seksualiteit. Zo versterk je sociale veiligheid en seksuele integriteit op school. Daarnaast leer je om pedagogische competenties, zoals ‘begrenzen en uitnodigen’ en ‘bewustzijn van normen en waarden’, over te brengen en te versterken in een team.

De beginnende trainer vergroot de eigen trainersvaardigheden om met meer gemak met een team aan de slag te gaan met dit thema. Ervaren trainers leren verandering teweeg te brengen voorbij het gedragsniveau. Je verlaat de training met een nieuwe mindset, nieuwe vaardigheden en een uitgebreide set aan werkvormen om in te zetten in een training met schoolteams (po/so/vo/vso/mbo).

De train de trainer bestaat uit drie dagdelen: een hele en een halve dag. De trainingsdata voor 2023 worden binnenkort bekend gemaakt. 

Wil je deelnemen? Stuur een mailtje naar secretariaat@schoolenveiligheid.nl. Dan krijg je bericht zodra de nieuwe trainingsdata bekend zijn.

Interesse in een incompany training met je team? Mail naar secretariaat@schoolenveiligheid.nl. 

Creëer een sociaal veilige sfeer op school