Adviespunt
Datum
Tijd 09:30 - 16:30 uur
Locatie Utrecht
Gratis
Thema Omgaan met seksualiteit, Pedagogisch klimaat
Doelgroep Gezonde School-adviseur

De Train de Trainer ‘Werken aan een veilige en seksueel integere sfeer‘ richt zich op hoe je als Gezonde School-adviseur/trainer een schoolteam als geheel traint in het schoolbreed werken aan sociale veiligheid ten aanzien van gezonde relaties en seksualiteit.

Bij het werken aan gezonde relaties en seksualiteit wordt vaak gedacht aan het geven van lessen seksuele vorming. Maar in de praktijk is het breder dan dat. Het zijn vaak ook de onverwachte momenten in de klas, situaties in de gang of aanleidingen in de actualiteit die een beroep doen op onderwijsprofessionals en hun pedagogische kwaliteiten. Daarom hoop je als GGD-professional en/of trainer natuurlijk dat het hele team aandacht heeft voor gezonde relaties en seksualiteit en het creëren van een veilige sfeer op school.

Hoe ondersteun je een school hierin? Hiervoor ontwikkelde School & Veiligheid de Train de Trainer Schoolteams: ‘Werken aan een veilige en seksueel integere sfeer‘. De training is onderdeel van de Stimuleringsregeling waarin School & Veiligheid samenwerkt met Rutgers, Soa Aids en Gezonde School. De training kan ook incompany gegeven worden.

Wat doen schoolmedewerkers al om een seksueel integer klimaat te creëren en hoe versterk je dit? Wat is de visie van het schoolteam op seksueel toelaatbaar gedrag? Welke pedagogische competenties kan iedere leerkracht gebruiken om seksueel integer gedrag bij leerlingen te stimuleren en om zelf daarin een voorbeeld te zijn? Kortom, hoe wil de school de Gezonde School-pijlers ‘beleid’, ‘signaleren’ en ‘schoolomgeving’ vormgeven? En hoe stimuleer je een schoolbrede aanpak en vergroot je het draagvlak voor het thema gezonde relaties en seksualiteit?

Wat houdt de training in?

In de Train de Trainer Schoolteams leer je op een veilige manier het gesprek in een schoolteam te faciliteren. Je gaat in op de visie van de school en het pedagogisch handelen bij relaties en seksualiteit. Je staat stil bij diverse pedagogische competenties, bijvoorbeeld het bewustzijn over eigen normen en waarden en de balans tussen openheid en het bewaken van grenzen. Zo versterk je sociale veiligheid en seksuele integriteit op school.

De beginnende trainer vergroot de eigen trainersvaardigheden om met meer gemak met een team aan de slag te gaan met dit thema. Ervaren trainers leren verandering teweeg te brengen die dieper gaan dan alleen gedrag. Je verlaat de training met een nieuwe mindset, nieuwe vaardigheden en een uitgebreide set aan werkvormen om in te zetten in een training met schoolteams (po/so/vo/vso/mbo).

De train de trainer bestaat uit drie dagdelen: een hele en een halve dag. Dit zijn de trainingsdata voor 2023:

  • donderdag 11 mei en donderdagochtend 8 juni – DEZE TRAINING IS VOL
  • donderdag 25 mei en donderdagmiddag 8 juni (voor zelfstandig werkende trainers) – DEZE TRAINING IS VOL
  • donderdag 29 juni en dinsdagochtend 17 oktober
  • dinsdag 19 september en dinsdagmiddag 17 oktober (voor zelfstandig werkende trainers)
  • donderdag 26 oktober en dinsdagochtend 21 november
  • donderdag 9 november en dinsdagmiddag 21 november – DEZE TRAINING IS ONDER VOORBEHOUD VOL

NOOT: Het aantal deelnemers per training is beperkt en de belangstelling is groot. Leg de gekozen data dus ook echt vast en houd geen plek van een ander bezet.

Interesse in een incompany training met je team? Mail naar secretariaat@schoolenveiligheid.nl. 

Er is ook een Train-de-Trainer ‘Lesgeven over relaties en seksualiteit‘. Deze richt zich specifiek op het trainen van (vak)docenten die les gaan geven over dit thema en bestaat uit een e-learning en een training van een halve dag. Deze wordt gegeven op woensdagmiddag 31 mei en op donderdagmiddag 12 oktober.

Meld je aan voor de Train de Trainer
  • Voer je e-mailadres in.
  • De hele trainingsdag duurt van 9.30 tot 16.30 uur en is inclusief lunch. Het derde dagdeel duurt van 9.30-12.30 of van 13.30-16.30. Maak a.j.b. één keuze uit de data hieronder.
  • Hieronder kun je eventuele dieetwensen aangeven.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school