Adviespunt
Datum
Tijd 15:30 - 17:00 uur
Locatie Online
Onderwijssector po, vo
Thema Burgerschapsvorming
Doelgroep Schoolleiding, Leraar, Beleidsfunctionaris

Het doel van onderwijs is leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Wat leerlingen leren doet er toe. Daarom volgen we de ontwikkeling en leerresultaten van leerlingen. Maar geldt dat ook voor burgerschap? In het webinar staan we stil bij redenen om burgerschapsuitkomsten in kaart brengen, en bij wat de nieuwe burgerschapswet daarover zegt. We gaan in op verschillende manieren om resultaten in kaart te brengen, en de voor- en nadelen daarvan.

Een van die manieren is het gebruik van een gestandaardiseerd instrument. We bespreken een voorbeeld van zon vragenlijst. Ook gaan we na wat nodig is voor meting van burgerschapsuitkomsten en wat je daar als school aan kunt hebben. In het webinar combineren we een praktijk- gerichte aanpak met verdiepende kennis. Ook is er ruimte voor het  uitwisselen van ervaringen van deelnemers.

Achtergrond

Bevordering van burgerschap is één van de taken van de school. De nieuwe burgerschapswet die sinds dit schooljaar geldt, vraagt van scholen niet alleen om burgerschap te bevorderen, maar ook om de resultaten daarvan in kaart te brengen. Maar kan dat wel? Deze vraag staat centraal in dit webinar en we laten zien hoe je dat kunt doen.

Doel webinar

Deelnemers hebben na het webinar een beeld van de verschillende manieren waarop zij de burgerschapscompetenties van leerlingen in kaart kunnen brengen, en wat daarvoor nodig is. Ook hebben deelnemers kennis gemaakt met een meetinstrument waarmee zij de uitkomsten van burgerschapsonderwijs in kaart kunnen brengen en hoe zij de resultaten daarvan kunnen gebruiken.

Voorkennis om deel te nemen is niet nodig. Wil je toch vooraf wat kennis opdoen bekijk dat de IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs.

Doelgroep

Leraren, coördinatoren burgerschap, schoolleiders en bestuurders PO en VO.

Over de aanbieders

Het webinar wordt verzorgd door de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit van Onderwijs, in samenwerking met de PO-Raad, de VO-raad en de Stichting School & Veiligheid. Binnen de AWP Sociale kwaliteit onderwijs werken verschillende partijen (waaronder scholen en de Universiteit van Amsterdam) samen aan de ontwikkeling en evaluatie van onderwijs op het sociale domein. Aan het webinar wordt meegewerkt door dr. Remmert Daas, prof. dr. Anne Bert Dijkstra en Lianne Hoek Msc. (UvA) en dr. Joop Teunissen, drs. Marianne Pas en drs. Joke van Putten (AWP).

aanmelden

Deze bijeenkomst is helaas vol.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.