Let op: Wij zijn dinsdagmiddag 28 juni vanaf 12.30 uur gesloten vanwege een gezamenlijke afsluiting van het schooljaar. Woensdag 28 september om 9.00 uur is de helpdesk weer bereikbaar. In geval van een calamiteit kun je altijd het calamiteitenteam bellen.

Helpdesk
Winkelwagen

De ambassadeurs Burgerschap op de Basisschool’ helpen basisscholen en besturen met het geven van advies op maat over burgerschap. Zij zijn experts als het gaat om het ondersteunen van scholen in het zetten van de volgende stap in het doelmatig en samenhangend vormgeven van burgerschap op hun school.
Wil je meer weten over het project? Gaan dan naar de website van de PO-Raad Burgerschap op de Basisschool.

Danielle Andrien

Zorgen voor zicht op inzicht, overzicht en het formuleren van uitzicht en dan met actie aan de slag.

Mijn naam is Danielle Andrien, woonachtig in Maastricht en al bijna 30 jaar werkzaam in het basisonderwijs in verschillende rollen; van leerkracht, beleidsmedewerker tot interim-directeur.
Ik vind burgerschap, naast de kernvakken, de corebusiness van een basisschool. Scholen leggen de basis, zodat hun leerlingen actieve en betrokken burgers worden.
De wet geeft veel vrijheid aan scholen om burgerschap vorm te geven. Dat geeft ruimte, maar maakt ook dat scholen een kader of een structuur missen. Waarschijnlijk doen ze meer aan burgerschap dan ze zich bewust zijn. Een soort van onbewust bekwaam zijn.
Door met scholen en besturen in kaart te brengen wat ze al doen op het gebied van burgerschap, ontstaat er een beeld van de huidige situatie. Als er een match ontstaat met de visie van de school, ontstaat er ruimte na te denken over samenhang en een doorgaande lijn. Zo ontwikkelt zich een concreet plan met speerpunten.
Geen nieuwe papieren tijger, maar een aanbod passend bij de visie, de context en de populatie van de school. Dat doe ik steeds vanuit dezelfde aanpak: Het aanwakkeren van eigenaarschap, inzicht in wat er al is en  op zoek naar wat mensen beweegt vanuit visie en passie en dan aansluiten. Volgens aanjagen en samen met het werkveld kleine stappen maken, die zorgen voor verbinding en succes.
E-mail | LinkedIn | Interview

Esther van den Berg

Voor een effectief verbeterproces is inzicht hebben in het aanbod en de kwaliteit cruciaal.

Esther is als onderwijsadviseur breed inzetbaar. Ze studeerde onderwijswetenschappen aan de UvA, waar ze meewerkte aan kwalitatief onderzoek naar burgerschap binnen het mbo. Hieruit kwam naar voren dat docenten eigenlijk best veel dóen, maar dat het formuleren van een echte visie toch lastiger is.
Als onderwijsadviseur is zij betrokken bij projecten die te maken hebben met leren: hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat iedereen binnen een school leert? Hiervoor ondersteunt ze scholen door middel van inhoudelijke bijeenkomsten en ‘coaching in de klas’, om leraren te helpen in het versterken van interactie met hun leerlingen. Onderwerpen die haar – naast goed burgerschap – ook interesseren zijn: het jonge kind, gedeeld leiderschap en onderwijsgelijkheid.
Goed burgerschapsonderwijs is een zoektocht voor elke school. In de praktijk blijkt dat scholen moeite hebben met schoolontwikkeling voor burgerschapsonderwijs. Dit komt omdat scholen vaak beperkt zicht hebben op het onderwijs aanbod en kwaliteit ten opzichte van burgerschapsonderwijs. Maar voor een effectief verbeterproces is inzicht hebben in het aanbod en de kwaliteit cruciaal. Hiervoor heeft het project ‘Burgerschap op de Basisschool’ onder andere een instrument ontwikkeld die u hierbij ondersteunt. Esther kan u daarnaast begeleiden in het bespreken van de resultaten en ondersteunen bij het maken van beleid- of een ontwikkelplan.
E-mail | LinkedIn | Interview

Maartje Reitsma

Om zo een missie van de school ook dagelijks zichtbaar, voelbaar en merkbaar te maken.

  • Hoe leerden kinderen vroeger, toen onderwijs nog maar voor enkelen weggelegd was, onderdeel te worden van deze wereld?
  • Waarom pleiten we nu voor ‘actief burgerschap op school’, terwijl de wereld voor ieder kind binnen handbereik is?
  • Wat willen we kinderen meegeven in het leven? En wat hebben zij ontwikkeld als ze de stap naar het vervolgonderwijs maken?
  • Wat vinden kinderen belangrijke waarden in het leven? En op welke manier dragen zij hun steen bij aan de gemeenschap waartoe ze behoren?
  • Hoe zorgen we ervoor dat een prachtige missie van een school ook dagelijks zichtbaar, voelbaar en merkbaar is.

Maartje stelt vragen, zet aan tot denken, zoekt de confrontatie en de scherpte en weet daarbij de humor te bewaren. Zij denkt en handelt vanuit de bedoeling en zet de waartoe en de waarom vraag van scholen voorop.  Om daarna samen het leven in de dagelijkse praktijk te concretiseren en te ordenen. Om zo een missie van de school ook dagelijks zichtbaar, voelbaar en merkbaar te maken.
Maartje werkt als extern organisatieadviseur, coach en onderzoeker in het onderwijsveld. Ze is onder andere verbonden aan de opleiding voor Schoolpsychologen in Amsterdam en Nijmegen. Voor School & Veiligheid adviseert zij scholen in vraagstukken rondom polarisatie.
E-mail | LinkedIn | Interview

Mark Bos

Het concreet verbinden van al die niveaus is waar ik voor sta.

‘Heel de wereld is mijn vaderland,’ zei Erasmus al in 1193. Onze identiteit houdt niet op bij de landsgrens, maar gaat ook over hoe we ons verbinden met verre en vreemde anderen. Wereldburgerschap is een abstract begrip, en tegelijkertijd heel concreet. Het gaat erom dat kinderen zichzelf leren zien als mensen met verschillende identiteiten. Je behoort tot een religie, een cultuur, een buurt, een sportvereniging, etc. Burgerschap gaat over leren dat identiteiten in een democratie elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist kunnen aanvullen. Dat we ontzettend veel van elkaar kunnen leren. Dat verschillen er mogen zijn. Dat ze ook spanningen kunnen geven, maar dat we daar menswaardig mee om kunnen gaan. Dat is mijn missie.
Na mijn studie humanistiek, waarbij ik voor langere tijd in India woonde en onderzoek deed naar Bollywoodfilms en burgerschap van jongeren, heb ik in verschillende rollen in het onderwijs gewerkt. Als docent, als geestelijk verzorger van studenten en als identiteitsbegeleider in het basisonderwijs. Mijn expertise ligt in het verbinden van levensbeschouwelijke identiteit met burgerschap. Ik heb ruime ervaring met alle niveaus, van Raden van Toezicht, tot en met gesprekken met de kleuters. Het concreet verbinden van al die niveaus is waar ik voor sta, en waar ik scholen met enthousiasme graag een stap in verder help.
E-mail | LinkedIn | Interview

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen via post@burgerschapopdebasisschool.nl, via dat adres kunnen we je ook koppelen aan een ambassadeur.

Blog

Onze ambassadeurs schrijven regelmatig blogs over hun ervaringen in de praktijk. Je vindt ze hier:

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school