Adviespunt

Hoe handel je bij het bespreken van actualiteiten waar de meningen soms weinig nuance kennen? Welke rol kun je daarin pakken als leraar, maar ook als schoolleider?

In deze handreiking hebben we materialen, gespreksvormen en achtergrondinformatie op een rij gezet om jou in school en/of in de klas handvatten te bieden om met jouw team of leerlingen op een veilige manier controversiële onderwerpen te bespreken.

Download de handreiking

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school