Helpdesk
Winkelwagen

Eén Pod Burgerschap is een serie waarin we in gesprek over burgerschapsvorming in het basisonderwijs. We zetten het mes in de term burgerschap. Wat bedoelen we er mee? En bedoelen we er allemaal hetzelfde mee? En als we niet hetzelfde bedoelen, kunnen we er dan wel over praten? Luister mee in deze zoektocht.

Wil je ook met ons in gesprek? Neem dan contact via post@burgerschapopdebasisschool.nl

#1 Een kennismaking

In de eerste aflevering maak je kennis met Fleur Nollet en Sylvia van Bragt, beiden verbonden aan het project ‘Burgerschap op de Basisschool’. Wat verstaan zij onder burgerschap? En hoe ziet dat er uit in de praktijk?

Project Burgerschap op de Basisschool

Met burgerschapsonderwijs zorgen we ervoor dat leerlingen na hun basisschooltijd weten wat de basiswaarden van onze samenleving zijn en dat zij hier respect voor hebben. Bovenal is de basisschool de uitgelezen plek om veel met deze waarden te oefenen. Maar iedere school heeft daarnaast zijn eigen normen en waarden. Het is daarom belangrijk dat scholen en besturen hun eigen visie en context vertalen naar burgerschapsonderwijs in de klas. Het project Burgerschap op de Basisschool helpt hierbij.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school