Adviespunt
Winkelwagen

Met het kant-en-klare draaiboek ‘Online pesten terugdringen’ en bijbehorende PowerPoint-presentatie kunnen scholen een teamsessie organiseren om (online) pesten te bespreken en aan te pakken. Het materiaal is ontwikkeld door de Respect Education Foundation in opdracht van School & Veiligheid voor de Week Tegen Pesten 2017.

Gezamenlijke visie over pesten

Kennis over pesten en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie zijn voorwaardelijk om (online) pesten terug te dringen en zo mogelijk te voorkomen. Daarom is het van belang het hele team hierbij te betrekken. Om scholen daarbij te ondersteunen is dit materiaal ontwikkeld.

Je kunt direct aan de slag om 2 teamsessies te organiseren. Beide teamsessies zijn opgebouwd uit een informatief deel en groepsopdrachten en beslaan circa 50 minuten per sessie. Afhankelijk van de beschikbare tijd kan een opdracht achterwege worden gelaten of de inhoud worden gecomprimeerd naar één bijeenkomst. Het materiaal is geschikt voor teams in het voortgezet onderwijs en de bovenbouw van het basisonderwijs

De rol van de groep

Teamsessie 1 richt zich vooral op bewustwording: het inventariseren van kennis over de rol van de groep, groepsdynamica, groepsdruk en het verkennen van de situaties die spelen binnen de eigen school. Deze teamsessie vergroot inzicht en kennis over de rol van de groep bij pesten, de mogelijke impact daarvan op de rol van de leraar in dit groepsproces. Door (beter) inzicht te krijgen in het proces van groepsdynamiek, en hoe je als leraar kunt anticiperen op het verloop, kun je het proces begeleiden en waar nodig tijdig ombuigen ten gunste van een positief groepsklimaat.

Online pesten voorkomen en aanpakken

Teamsessie 2 gaat over het voorkomen en aanpakken van online pesten door het toewerken naar afspraken en het creëren van een actieplan waar vervolgens op school mee wordt gewerkt.

Download het draaiboek ‘online pesten terugdringen’

Download de Powerpoint ‘online pesten terugdringen’

Website Week Tegen Pesten

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school