Helpdesk
Winkelwagen

Hoe begeleid je studenten na een tijd leren op afstand? En hoe steun je je eigen collega’s? Na maanden van aangepaste lessen en minder contact, gaat ook het mbo langzaam weer van start met fysieke lessen. Ook al is nog niet alles als vanouds – er zijn ongetwijfeld aanpassingen in regels en roosters – kunnen docenten en bestuurders weer plannen maken richting een ‘normale’ situatie.

Om je voor te bereiden op de fysieke lessen kun je – samen met je team – gebruik maken van de aandachtspunten voor een sociaal veilige start in het mbo (pdf).

Een van de grootste uitdagingen, is het omgaan met verschillen beleving. Wat hebben studenten en docenten bijvoorbeeld meegemaakt? Hebben ze iemand verloren in hun directe omgeving? Komen studenten uit een veilige of een onveilige thuissituatie? Hebben studenten zin of juist geen zin om weer aan de slag te gaan?

Tip: Organiseer een opstartmoment voor zowel de collega’s als de studenten.

Hoe steun je je eigen collega’s?

Je collega’s en jij hebben een bijzondere tijd achter de rug en dat heeft effect op de onderlinge verbinding. Daarom kan een gezamenlijke afronding of start van het studiejaar met aandacht voor persoonlijke ervaringen zinvol zijn. Het geeft namelijk betekenis aan de samenwerking.

Hoe begeleid je mbo-studenten na leren op afstand?

Mbo-studenten zijn vooral doeners, dus een kennismaking die creatief of actief is, past vaak goed. Lees ter inspiratie het blog Weer naar school: wat kan een ritueel betekenen? van Maaike Kluit. Dit blog is geschreven naar aanleiding van de opening van vo-scholen, maar biedt zeker ook aanknopingspunten voor het mbo.

Aanvullende tips

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school