Adviespunt
Winkelwagen

Met deze door Pestweb/School & Veiligheid ontwikkelde quickscan kun je checken wat er al gedaan is op het gebied van pesten. De scan bestaat uit een korte vragenlijst. Hiermee krijg je zicht op wat er nog moet gebeuren op jouw school. 

Doel quickscan pestbeleid

De quickscan is in eerste instantie gemaakt voor directeuren en coördinatoren werkzaam in het primair- en voortgezet onderwijs die verantwoordelijk zijn voor veiligheid en beleid op het gebied van pesten. Je kunt de scan ook samen doen en bespreken met het team. Het betrekken van het team is belangrijk. Op die manier is iedereen op de hoogte en wordt het beleid ook daadwerkelijk ‘gedragen’ in de praktijk.

Tip: bekijk ook het Digitaal Veiligheidsplan. Dit is een uitgebreide tool voor het in kaart brengen van het veiligheidsbeleid op uw school.

Quickscan pestbeleid

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school