Helpdesk
Winkelwagen

Wat heb je gemist in de afgelopen maanden om te kunnen zorgen voor sociale veiligheid? Welke lessen zijn er uit de afgelopen periode te halen waar je het komend schooljaar je voordeel mee kunt doen? School & Veiligheid geeft, op basis van verschillende artikelen, handvatten om in te zetten wanneer nodig.

Als je weet wat er nodig is om te kunnen zorgen voor een sociaal veilige leeromgeving, kun je het ook in je werk ‘organiseren’, fysiek en online. Denk bijvoorbeeld aan terloopse gesprekjes met leerlingen, waardoor je weet wat er speelt. Zaken die in het online lesgeven juist hebben geholpen, kun je vasthouden en inzetten in de klassikale lessen. Bijvoorbeeld meer zicht op de thuissituatie of het contact met ouders over het welbevinden van hun kinderen.

Gratis download

Je kunt onze publicatie ‘Verbinden voor veiligheid’ gratis downloaden.

Verbinden voor veiligheid

Verder lezen?

In de publicatie staan verschillende links naar verdiepende informatie. Daarnaast kunnen de onderstaande artikelen ook interessant  zijn:

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school