Let op: Wij zijn dinsdagmiddag 28 juni vanaf 12.30 uur gesloten vanwege een gezamenlijke afsluiting van het schooljaar. Woensdag 28 september om 9.00 uur is de helpdesk weer bereikbaar. In geval van een calamiteit kun je altijd het calamiteitenteam bellen.

Helpdesk
Winkelwagen

Het project ‘Versterking burgerschap in het vo’ van de VO-raad faciliteert bestuurders en schoolleiders in het voortgezet onderwijs bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs. Van het (door)ontwikkelen van een visie – vormgegeven vanuit de eigen schoolvisie – en de vertaling hiervan naar doelen, beleid en praktijk tot het borgen van burgerschap in de school. VO-scholen kunnen gebruik maken van een uitgebreid aanbod of deelnemen in verschillende leernetwerken.

School & Veiligheid participeert in de klankbordgroep dat het project advies geeft. Ook werken wij vanuit het partnerproject Burgerschap op de Basisschool nauw samen in de uitvoering en afstemming.

Praktijkvoorbeelden burgerschap

Daarnaast kunt u inspiratie putten uit een aantal goede voorbeelden van hoe vo-scholen op diverse wijze vormgeven aan burgerschapsonderwijs.

Ga naar de website

Download het handboek

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school