Adviespunt
Winkelwagen

De Zelfscreener Veerkracht is een online instrument voor mbo-stagiairs, ontwikkeld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het invullen van de korte vragenlijst kost een student ongeveer 10 minuten. Het brengt in kaart wat energie geeft in het werk, op de stage en/of thuis, wat juist stress oplevert en hoe hij/zij daarmee omgaat.

Mbo-stagiairs

De Covid-tijd is heel heftig (geweest ) voor veel studenten die stagelopen bij of werken in verzorgingshuizen, ziekenhuizen, ouderen- en gehandicaptenzorg of handhaving. Ze hebben verdriet en angst gezien en gevoeld. Ook kunnen studenten professioneel betrokken zijn geweest bij het overlijden van mensen, geconfronteerd zijn met agressie van demente ouderen of geweld op straat. Voor mbo-stagiairs in de sectoren zorg en handhaving is daarom de Zelfscreener Veerkracht ontwikkeld.

Voor studenten

Alleen de student die de Zelfscreener heeft ingevuld, krijgt de uitslag te zien. Hij/zij kan de uitslag delen met zijn coach, als input voor een gesprek tussen student en coach. Docenten en coaches kunnen over dit gesprek rapporteren in het begeleidingsdossier dat de student kan inzien. Studenten kunnen de Zelfscreener het beste op een laptop of desktop invullen: dat biedt de mogelijkheid om de resultaten in een screenshot vast te leggen en er eventueel in overleg te gaan met mentor of zorgcoach. Het scherm van een smartphone is hier te klein voor.

Feedback

Deze zelfscreener is ontwikkeld om coaches te ondersteunen bij het monitoren van studenten. Dit online instrument is een korte vragenlijst en het invullen kost een student ongeveer 10 minuten. Het brengt in kaart wat energie geeft in het werk, op de stage en/of thuis, wat juist stress oplevert en hoe hij/zij daarmee omgaat. Daarnaast zijn er vragen in verwerkt die specifiek over Covid gaan. Studenten kunnen de vragenlijst anoniem en op elk gewenst moment invullen. De uitslag geeft de student direct feedback over de veerkracht van dat moment en de opties die hij/zij heeft om hiermee verder te gaan.

Zelfscreener Veekracht

Begeleiding en monitoring

Het begeleiden en monitoren van deze jongeren en jongvolwassenen in BOL- of BBL-opleiding doet een groot beroep op de competenties en vaardigheden van de mentoren, coaches en/of BPV-begeleiders. We weten uit onderzoek dat juist het sociaal emotionele welzijn van studenten voorwaardelijk is voor het leren. Dat maakt dat het monitoren van het welzijn van deze studenten om extra aandacht vraagt. Hieronder vind je een link naar de Zelfsreener waar je jouw studenten op kunt wijzen. Voor jou als mentor, coach en/of BPV-begeleider is een handleiding (pdf) beschikbaar om je studenten te begeleiden.

E-module voor coaches

In opdracht van School & Veiligheid is nu ook een korte e-module voor de coach ontwikkeld. Hierin komen verschillende gesprekstechnieken aan bod. Hoe gaat u bijvoorbeeld met studenten in gesprek over de uitkomsten van de Zelfscreener, ook als zij wat introverter zijn? Hoe bespreekt u wat ze mee hebben gemaakt en hoe ze daarop reageren? Ook komt achtergrondinformatie aan de orde over stressreacties. Bijvoorbeeld: welke reacties zijn normaal bij een schokkende gebeurtenis en bij welke signalen is er meer aan de hand?

Download Handleiding (pdf-bestand)

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school