Overzicht beleid

 • Sociale veiligheid en de wet

  Sociale veiligheid vraagt voortdurende aandacht en ook voor het mbo zijn er specifieke wettelijke verplichtingen op dit gebied. Op deze pagina leest u waarom deze aandacht zo belangrijk is en over welke verplichtingen het gaat.
 • Sociale veiligheid aanpakken

  Het vormgeven van sociale veiligheid stelt eisen aan de organisatie. Op deze pagina komen de meest fundamentele aandachtspunten aan de orde en de taken en functionarissen die hieraan verbonden zijn.
 • De relatie docent-student

  Sociale veiligheid gaat vooral over de interactie tussen studenten, ouders en onderwijspersoneel. Op deze pagina meer over het optimaliseren van die interactie en het werken aan een goede sfeer met respect en vertrouwen als sleutelbegrippen.
 • Ongewenst gedrag

  Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en hoe is het te voorkomen? Hoe kan gewenst gedrag benadrukt worden en wat is het effect daarvan? Op deze pagina achtergronden en tips voor de uitvoeringspraktijk.
 • Incidenten, crises en calamiteiten

  Soms gebeuren er heftige dingen binnen de school die niet alledaags zijn, maar die wel om een deskundige reactie vragen. Op deze pagina meer over hoe te reageren op die momenten en hoe de instelling zich kan voorbereiden.
 • Samenwerking met partners

  Als het over sociale veiligheid gaat komt het onderwijs soms aan de grenzen van de interne begeleiding. Samenwerking met partners buiten de school kan dan een oplossing zijn. Op deze pagina meer over het waarom, wanneer en hoe van samenwerking.
 • Ontwikkelen en borgen

  Om ervoor te zorgen dat optimale sociale veiligheid vanzelfsprekend deel uitmaakt van ieders gedrag, is permanente en structurele aandacht voor het onderwerp nodig. Op deze pagina leest u meer over hoe de instelling dat bewerkstelligt.