Wat te doen bij een terreuraanslag

Emoties vergen aandacht, zeker ook op scholen, van en voor personeel, van en voor studenten. Angsten leiden tot stresssymptomen, van slaapproblemen en angstige dromen, tot concentratieproblemen, vermijdingsgedrag en agressieve gedachten en uitspraken.
Begin zo snel mogelijk met het bijeenroepen van het team. Enerzijds kan het personeel dan eigen emoties uiten, anderzijds kunnen afspraken worden gemaakt op welke wijze studenten bij aanvang van de lessen geïnformeerd en opgevangen worden. Denk ook na of een ritueel op zijn plaats is en zo ja, wat passend is: bijvoorbeeld kaarsjes, een minuut stilte of een gebed.
Naast deze informatie, kunt u zich ook altijd voor hulp, advies en ondersteuning wenden tot de telefonische helpdesk en ons Calamiteitenteam: 030 - 2856 616. Deze is elke schooldag te bereiken op van 9.00 uur tot 16.00 uur. Buiten kantoortijden kunt U contact opnemen met een van de adviseurs. Kijk daarvoor op de website www.calamiteitenteam.nl. De adviseurs van het Calamiteitenteam kunnen ook op locatie ondersteunen. Natuurlijk kunt u zich voor ondersteuning ook wenden tot de plaatselijke GGD.