Samenwerking met politie/justitie bij vermoedens van bedreigende situaties