Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor onderwijspersoneel

Onderwijsinstellingen moeten in het bezit zijn van een VOG voor alle medewerkers. Instellingsaccountants controleren ieder jaar of VOG’s ontbreken of later dan de indiensttreding zijn aangeleverd. Is dit het geval, dan geeft de accountant dit door aan de inspectie.