Onze thema's

 • Sociale media

  Sociale media bieden mogelijkheden in de onderwijspraktijk, maar er schuilen ook risico's in. Op deze pagina wordt ingegaan op hoe door de onderwijsinstelling gereageerd kan worden op misbruik van sociale media.
 • Agressie en geweld

  Agressie en geweld maken onderdeel uit van de samenleving en kunnen dus ook de mbo-instelling binnenkomen. Op deze pagina vindt u handvatten en basisregels om agressie te voorkomen en indien nodig effectief op te treden.
 • Polarisatie – een groeiend wij/zij-denken

  In de samenleving lijkt het wij/zij-denken toe te nemen. Studenten nemen dat mee de school en de klas in. Het is niet eenvoudig om op die momenten de juiste positie, toon en ingang te kiezen. Kijkt u de andere kant op of gaat u in gesprek?
 • Radicalisering

  De heftige gevolgen van radicalisering op de Nederlandse samenleving hebben ook hun invloed in het onderwijs. Op deze pagina meer over hoe als onderwijsinstelling te reageren op polarisatie en signalen van radicalisering.
 • Discriminatie

  Binnen hun opleiding of bij het zoeken naar een BPV-plaats kunnen studenten te maken krijgen met (vermoedens van) discriminatie. Lees op deze pagina welke rol dan is weggelegd voor de onderwijsinstelling en hoe te reageren op signalen van discriminatie.
 • Seksuele integriteit in het mbo

  Op school en op stageplekken ontmoeten studenten leeftijdsgenoten en leggen ze nieuwe contacten. Het onderwijs is daardoor onderdeel van het leren ‘omgaan met elkaar’ en van de zoektocht naar de eigen seksuele identiteit en -voorkeur.
 • Pesten

  Pesten is niet altijd makkelijk te herkennen. Dat zit hem onder andere in het feit dat signalen niet altijd eenduidig zijn. Op deze themapagina vindt u achtergrondinformatie en advies over het tegengaan van pesten.