Adviespunt
Winkelwagen

De zomervakantie is weer voorbij, en scholen starten weer op. De eerste schoolweken zijn altijd een mooi moment om de afspraken over de omgang met elkaar weer op te frissen. Daar waar nodig vul je ze aan. Afspraken hebben niet alleen betrekking op de omgang met elkaar in de school en in de klas. Ook over gedrag op sociale media maakt u afspraken. Gelukkig zijn er richtlijnen voor het delen van beeldmateriaal, denk hierbij bijvoorbeeld aan een leraar voor de klas.

Richtlijnen voor het delen beelden

Voor het delen van beelden (zowel foto- als filmmateriaal) gelden in het kort de volgende richtlijnen:

  • Het is niet toegestaan om zomaar beelden te delen, bijvoorbeeld via internet, waarop mensen te herkennen zijn. Volgens de AVG is namelijk sprake van een persoonsgegeven als de identiteit van de persoon in kwestie zonder al te veel inspanning kan worden vastgesteld. In dat geval wordt de privacy geschaad. Er is een uitzondering: de privacywetgeving is niet van toepassing wanneer een foto of filmpje is bedoeld voor privédoelen. Wanneer een foto of filmpje wordt gedeeld in zeer beperkte kring, kan deze uitzondering van toepassing zijn.
  • Ook is het niet toegestaan om in het geheim foto’s of filmpjes te maken en delen of om beeldmateriaal te verspreiden dat bedreigend of beledigend is. In deze gevallen kan aangifte worden gedaan. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het sociale media platform.

Duidelijke communicatie

Natuurlijk is het van belang dat je als school duidelijk communiceert over wat is toegestaan en wat niet. Zorg ervoor dat leerlingen, ouders en medewerkers weten wat de grenzen zijn en welke (juridische) consequenties mogelijk van toepassing zijn wanneer leerlingen die grenzen overschrijden.

Formuleer samen met leerlingen afspraken over het gebruik van sociale media en laat ze nadenken over verantwoord en respectvol gedrag, zowel online als offline. Leerlingen leren iedere dag, en maken soms ook fouten. Dat is niet erg. En bedenk dat je als medewerker in het onderwijs een voorbeeldrol vervult. Wat jij doet en hoe jij je gedraagt – ook op sociale media – zegt meer dan duizend richtlijnen.


Meer informatie

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school