Adviespunt

Woensdag 18 november vond de tweede editie plaats van de conferentie ‘Focus op Burgerschap’. Een afwisselend programma van sprekers en interactieve onderdelen zorgden dat de deelnemers geïnspireerd de dag afsloten. Bekijk de video van de conferentie.

Opening

In een tweegesprek over burgerschap openden vice-voorzitter van de PO-Raad, Anke van Hoepen, en voorzitter van de VO-raad, Paul Rosenmöller de conferentie.

Hoepen: “Burgerschap is eigenlijk het hart van het onderwijs.”
Rosenmöller: “Ik weet nog precies bij welke leraren we spannende gesprekken konden voeren.”

Bekijk het gesprek.

Lucas de Man

De Man geeft op gevatte, inspirerende en indringende wijze zijn blik op burgerschapsonderwijs. Hoe zou dat er uit kunnen zien? Wat moet daar eigenlijk onderwezen worden? Volgens de Man is burgerschap de essentie, geen lesje in een uur, maar verweven in het systeem. Als voorbeeld uit zijn eigen schooltijd denkt de Man terug aan zijn docent geschiedenis. Die docent ruimde lessen in voor het stellen vragen. Vragen over het leven of over de wereld. “We zijn allemaal op zoek: vertel!” Welke vragen heb je, waar zit je mee?”. Bouw dat als leraar in je lestijd in.

“Onze taak: zorgen dat iedereen zich gehoord en gezien voelt.”

Bekijk zijn keynote.*

Claire Boonstra

Boonstra voert een vurig betoog over de noodzaak van ‘een nieuw verhaal’ in het onderwijs. Ze laat zien waardoor het onderwijs nu is zoals het is. En waar het volgens haar anders kan. Daarbij laat ze zien dat het ook binnen de kaders die er gelden anders kan. Voor haar is de bedoeling van onderwijs en ontwikkeling, van burgerschap: Leren ontdekken wie je bent, waar je voor staat en waar je naartoe wilt: je unieke en volle potentieel ontketenen. Daarnaast is het samen het leven leren en samen leren leven. En het is eigenaarschap leren nemen over je leven en over de samenleving waarnaar we streven: vredig, gelukkig, gezond en duurzaam.

“Het gaat niet over een plan. Het gaat over een intentie.”

Bekijk haar keynote.*

* Voor de voor- en nagesprekken tussen de dagvoorzitter en de keynotesprekers, verwijzen we je naar de opname van de hele conferentie.

BurgerSmaken

Tijdens het onderdeel ‘BurgerSmaken’ gingen de deelnemers uiteen in breakoutrooms. In de diverse groepen maakten de deelnemers met hulp van een gespreksleider kennis met de gesprekstool. Er werden ervaringen, tips en inspiratie uitgewisseld over burgerschapsonderwijs.

“Volg je hart en durf te doen.”

Wil je op school aan de slag met dit spel? Vraag het dan gratis aan via post@burgerschapopdebasisschool.nl.

BurgerschapsBorrels

Als vervolg op de conferentie vindt er elke tweede donderdagmiddag van de maand (15.30-16.30 uur), een online BurgerschapsBorrel plaats. Voor meer informatie over de inhoud en hoe je deel kunt nemen, kijk dan hier.

Marktplein

Speciaal voor de conferentie is er een digitaal marktplein^ opgezet, bezoek deze hier. Wil je de marktkramen bezoeken vanaf je tablet, doe dat hier.
^ lukt het niet het marktplein te openen in je browser? Download hem dan in een pdf-viewer.

De conferentie ‘Focus op Burgerschap’ is een gezamenlijk initiatief van School & Veiligheid, de PO-Raad en de VO-raad.

Editie 2021

De datum voor de komende editie is bekend: 1 december 2021.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.