Helpdesk
Winkelwagen

Dinsdagavond 12 januari gaven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie. Hierin kondigde premier Rutte een verlenging van de lockdown aan tot en met dinsdag 9 februari. Deze verlenging treft ook het onderwijs. Hieronder lees je meer over de gevolgen. Daarnaast bieden wij enkele tips en achtergrondartikelen.

Belangrijkste maatregelen

De scholen blijven gesloten. Voor het voortgezet onderwijs blijft dat gelden tot het einde van de lockdown. Als de scholen in het vo dan weer fysiek les kunnen gaan geven, geldt voor leerlingen de 1,5 meter-maatregel.

Voor het basisonderwijs onderzoekt het kabinet of fysiek onderwijs eerder mogelijk is. Daarover volgt later meer informatie.

Er zijn uitzonderingen voor:

 • Kwetsbare leerlingen.
 • Leerlingen met ouders in cruciale beroepen.
 • Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het (v)mbo, voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en praktijkexamens.
 • Eindexamenleerlingen (ook vavo) en leerlingen in het voorexamenjaar en vwo 4 voor het afnemen van schoolexamens.
 • Voor nieuwkomersleerlingen (vo) is deze afweging ook aan de school. In geval van een internationale schakelklas kan een school er ook voor kiezen om alle leerlingen in een klas fysiek onderwijs te geven.

Ondersteuning voor kwetsbare leerlingen

Er zijn kinderen voor wie onderwijs en opvang in de thuis- (of woon)situatie geen goede optie is. Dan gaat het bijvoorbeeld om kinderen in een onveilige thuissituatie. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, krijgen gemeenten de mogelijkheid buitenshuis onderwijs en begeleiding te organiseren. Dit doen zij samen met scholen, kinderopvang, Veilig Thuis en Jeugdzorg. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

De NVS-NVL (vereniging voor begeleiders in het vo en mbo) biedt informatie over het stappenplan voor scholen bij kindermishandeling in coronatijd.

Uitzonderingen in het primair onderwijs

Zoals geschreven, kunnen kinderen in een kwetsbare positie wel naar school. In dat geval bepaalt de school, eventueel in overleg met de gemeente, om welke leerlingen het gaat. Leerlingen van ouders met een cruciaal beroep mogen ook naar school.

Uitzonderingen in het voortgezet onderwijs

Ook op het vo geldt een uitzondering voor leerlingen in een kwetsbare positie. En er is een uitzondering voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in voorexamenjaar. Daarnaast is er een uitzondering gemaakt voor de praktijkgerichte vakken in vmbo, pro en vso. Deze leerlingen kunnen wel naar school.

Uitzonderingen in het mbo

Voor studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen is er een uitzondering gemaakt. Datzelfde geldt voor studenten die praktijklessen volgen en voor kwetsbare studenten.

Vragenlijsten over welbevinden

Kees van Overveld maakte samen met de Vlaamse onderwijswebsite Klasse een de vragenlijst ‘Hoe gaat het met jou?’ voor leerlingen in het primair onderwijs.

Daarnaast circuleren er op sociale media meer vragenlijsten. Deze digitale formulieren zijn te dupliceren en dus makkelijk aan te passen aan de eigen situatie. Ze zijn niet van ons. Dus: ben jij de ontwikkelaar van een van de onderstaande formulieren en wil jij jouw naam als bron vermeld hebben in dit artikel, neem dan contact met ons op: communicatie@schoolenveiligheid.nl.

Zo is dit formulier beschikbaar met vragen die je leerlingen kunt stellen. Bijvoorbeeld over hoe jij hen het beste kan ondersteunen, welke hulpmiddelen ze tot hun beschikking hebben en hoe ze zich voelen. Je kunt ook deze vragenlijst ‘Hoe gaat het?’ voor het mbo gebruiken als de scholen weer opengaan.

Webinar: Vertrouwenspersoon in corona-tijd

Woensdag 10 februari organiseert School & Veiligheid een webinar speciaal voor vertrouwenspersonen. Hoe beïnvloedt corona jouw werk als vertrouwenspersoon en hoe kun je daar mee om gaan? Een moeilijk gesprek via het beeldscherm vergt toch een andere manier van contact maken. Tijdens het webinar krijg je allerlei tips over hoe om te gaan met de omstandigheden die bij deze tijd horen. Meld je nu aan.

Achtergrondartikelen School & Veiligheid

 • Sociale veiligheid bij les op afstand
  Tips en inspiratie om leerlingen een veilige plek te bieden bij les op afstand.
 • In contact met je leerlingen, ook op afstand
  Tips een aandachtspunten over hoe je in contact blijft met je leerlingen en zicht houdt op hun welbevinden bij les op afstand.
 • Onveiligheid thuis bij afstandsleren
  In dit stuk staan inleidingen van en links naar twee artikelen: 1) Wat als je je zorgen maakt om kwetsbare leerlingen? en 2) Wat als je zorgen hebt dat een van je leerlingen te maken heeft met seksueel misbruik?
 • Verbinden voor veiligheid
  Een overzicht van de geleerde lessen uit de eerste lockdown met les op afstand. Handvatten om tijdens les op afstand aan sociale veiligheid te werken.

Wat kun je zelf doen?

 • Zorg dat je goed geïnformeerd blijft over de actuele stand van zaken in jouw regio.
 • Informeer regelmatig het personeel, zodat iedereen op school over dezelfde informatie beschikt.
 • Laat leerlingen en ouders ook weten dat de school contact heeft met de regionale GGD voor specifiek advies en actuele regionale informatie.
 • Geef concrete informatie, bijvoorbeeld of – en zo ja, welke – maatregelen de school treft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opvang van leerlingen met ouders in cruciale beroepen.
 • Benoem eventueel een contactpersoon voor personeel en ouders die zich zorgen maken.

Advies en informatie

Voor advies en informatie kun je terecht bij verschillende instanties:

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school