Let op: Vanwege de herfstvakantie is de helpdesk gesloten van maandag 18 tot en met zondag 24 oktober. In geval van een calamiteit kun je altijd het calamiteitenteam bellen.

Helpdesk
Winkelwagen

Het kabinet heeft op 13 augustus besluiten genomen over de coronamaatregelen na de zomervakantie. Het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gaan weer volledig open. Wel gelden er enkele voorwaarden, daarover lees je in dit artikel meer. Ook bieden wij enkele tips, achtergrondartikelen en stappenplannen voor het po, vo en mbo.

Situatie in het basisonderwijs

Basisscholen zijn open, maar er gelden wel strikte regels. Als een leerling positief test op corona blijft de hele klas inclusief de leraar thuis en doen een test op dag 5. De PO-Raad heeft de nieuwe richtlijnen van het ministerie van OCW en RIVM in nieuwe protocollen verwerkt.

Situatie in het voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs mogen weer volledig open per 23 augustus. Alle leerlingen kunnen tegelijkertijd fysiek les op school krijgen. De basisregels op de middelbare scholen blijven wel gelden.

Situatie in het mbo

Het uitgangspunt voor het middelbaar beroepsonderwijs is dat alle studenten weer fysiek onderwijs kunnen volgen. Studenten en docenten hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden van elkaar. Wel zijn er regels, iedereen draagt bijvoorbeeld een mondkapje buiten de les- en collegezalen.

Wat kun je zelf doen?

  • Zorg dat je goed geïnformeerd blijft over de actuele stand van zaken in jouw regio.
  • Informeer regelmatig het personeel, zodat iedereen op school over dezelfde informatie beschikt.
  • Laat leerlingen en ouders ook weten dat de school contact heeft met de regionale GGD voor specifiek advies en actuele regionale informatie.
  • Geef concrete informatie, bijvoorbeeld of – en zo ja, welke – maatregelen de school treft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opvang van leerlingen met ouders in cruciale beroepen.
  • Benoem eventueel een contactpersoon voor personeel en ouders die zich zorgen maken.

Sociale veiligheid bij online onderwijs

Hier volgen artikelen die zich richten op sociale veiligheid bij online onderwijs;

Advies en informatie

Voor advies en informatie kun je terecht bij verschillende instanties:

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school