Adviespunt

Vrijdag 14 januari maakte de overheid bekend dat ook mbo-studenten weer fysiek onderwijs mogen krijgen. Dat was sinds 10 januari al het geval voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast gelden sinds 26 januari soepelere quarantaineregels om meer fysiek onderwijs te kunnen garanderen. In dit artikel lees je meer over de huidige situatie voor het po, vo en mbo. Daarnaast bieden wij enkele tips en achtergrondartikelen.

Quarantaineregels versoepeld

Leerlingen en studenten onder de 18 jaar hoeven sinds woensdag 26 januari niet meer standaard in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus. Dit geldt voor leerlingen van basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs. En voor studenten onder de 18 jaar in het mbo en hoger onderwijs. Dit zorgt ervoor dat leerlingen en studenten meer fysiek les kunnen krijgen.

Situatie primair en voortgezet onderwijs

De volgende regels blijven van kracht in het primair en voortgezet onderwijs:

 • Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test positief is, gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar school, maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.
 • Voor onderwijspersoneel gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Zij hoeven niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben. Als ze wel wat klachten hebben, maar een negatieve zelftest, kunnen zij eveneens naar school komen.
 • Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
 • Leerlingen vanaf groep 6 op de basisschool tot en met alle klassen op de middelbare school dragen mondkapjes in de gang, net als het onderwijspersoneel.
 • Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet onderwijs en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school.
 • Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), er wordt gezorgd voor goede ventilatie, ouders komen niet het schoolgebouw in en vergaderingen zijn online.

De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld over quarantaine bij een grote uitbraak van het coronavirus.

Lees meer

Situatie in het mbo

Quarantaineregels

Ook in het mbo gelden sinds 26 januari andere quarantaineregels. Studenten die jonger zijn dan 18 jaar hoeven niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die corona heeft en zij zelf geen klachten hebben. Hierbij is géén onderscheid of de student wel of niet gevaccineerd is. Hiermee wordt aangesloten bij de regels die gelden in het primair en voortgezet onderwijs, omdat in deze leeftijdscategorie de boosterprik niet gegeven wordt.

Voor studenten van 18 jaar of ouder gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Zij hoeven niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben.

Fysiek onderwijs mogelijk

Mbo-studenten kunnen weer fysiek onderwijs krijgen sinds 15 januari. Dat is van groot belang voor de mentale gezondheid en ontwikkeling van jongeren. Wel gelden nog de volgende voorwaarden:

 • Binnen en buiten de les- of collegezalen is het dragen van een mondkapje verplicht;
 • De maximale groepsgrootte is 75 studenten.

Ook blijft het dringende advies om zelftesten te gebruiken van kracht.

Wat kun je zelf doen?

 • Zorg dat je goed geïnformeerd blijft over de actuele stand van zaken in jouw regio.
 • Informeer regelmatig het personeel, zodat iedereen op school over dezelfde informatie beschikt.
 • Laat leerlingen en ouders ook weten dat de school contact heeft met de regionale GGD voor specifiek advies en actuele regionale informatie.
 • Geef concrete informatie, bijvoorbeeld of – en zo ja, welke – maatregelen de school treft.
 • Benoem eventueel een contactpersoon voor personeel en ouders die zich zorgen maken.

Achtergrondartikelen

 • Corona: spanning & discussie op school
  De laatste tijd komen bij ons Adviespunt meerdere signalen binnen over spanningen op scholen omtrent de coronamaatregelen. Daarom bieden wij onderwijsprofessionals in dit bericht onze tips en ondersteuning.
 • Verbinden voor veiligheid
  Een overzicht van de geleerde lessen uit de eerste lockdown met les op afstand. Handvatten om tijdens les op afstand aan sociale veiligheid te werken.
 • Sociale veiligheid bij les op afstand
  Tips en inspiratie om leerlingen een veilige plek te bieden bij les op afstand.
 • In contact met je leerlingen, ook op afstand
  Tips een aandachtspunten over hoe je in contact blijft met je leerlingen en zicht houdt op hun welbevinden bij les op afstand.
 • Onveiligheid thuis bij afstandsleren
  In dit stuk staan inleidingen van en links naar twee artikelen: 1) Wat als je je zorgen maakt om kwetsbare leerlingen? en 2) Wat als je zorgen hebt dat een van je leerlingen te maken heeft met seksueel misbruik?

Advies en informatie

Ben je onderwijsprofessional en heb je vragen over sociale veiligheid? Dan kun je op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur terecht bij ons Adviespunt. Let op: het Adviespunt is in sommige vakantieperiodes gesloten, maar het calamiteitenteam is 24/7 bereikbaar. Ouders met vragen over sociale veiligheid kunnen terecht bij Ouders & Onderwijs.

Overige informatiebronnen

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.