Helpdesk
Winkelwagen

Dinsdagavond 23 februari gaven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie. Hierin kondigde premier Rutte aan dat middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs per 1 maart weer gedeeltelijk open mogen. Wel gelden er enkele voorwaarden, daarover lees je in dit artikel meer. Ook bieden wij enkele tips, achtergrondartikelen en stappenplannen voor het po, vo en mbo.

Situatie in het basisonderwijs

Basisscholen zijn weer open sinds 8 februari, maar er gelden wel strikte regels. Als een leerling positief test op corona blijft de hele klas inclusief de leraar thuis en doen een test op dag 5. De PO-Raad heeft de nieuwe richtlijnen van het ministerie van OCW en RIVM in nieuwe protocollen verwerkt.

Situatie in het voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs mogen weer open per 1 maart. De bedoeling is dat elke leerlingen minimaal een dag per week fysiek onderwijs kan volgen. Hierbij houden leerlingen en leraren wel 1,5 meter afstand.

Situatie in het mbo

Het middelbaar beroepsonderwijs gaat per 1 maart weer gedeeltelijk open. Uitgangspunt is dat elke student een dag per week fysiek onderwijs kan volgen. Wel geldt daarbij de regel dat studenten en docenten 1,5 meter afstand houden.

Ondersteuning voor kwetsbare leerlingen

Er zijn kinderen voor wie onderwijs en opvang in de thuis- (of woon)situatie geen goede optie is. Dan gaat het bijvoorbeeld om kinderen in een onveilige thuissituatie. Daarom krijgen gemeenten de mogelijkheid buitenshuis onderwijs en begeleiding te organiseren, zodat scholen deze leerlingen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Dit doet de gemeente uiteraard samen met scholen, kinderopvang, Veilig Thuis en Jeugdzorg. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Neem ook een kijkje op de website van de NVS-NVL (vereniging voor begeleiders in het vo en mbo): deze biedt informatie over het stappenplan voor scholen bij kindermishandeling in coronatijd.

Vragenlijsten over welbevinden

Kees van Overveld maakte samen met de Vlaamse onderwijswebsite Klasse een de vragenlijst ‘Hoe gaat het met jou?’ (pdf) voor leerlingen in het primair onderwijs.

Daarnaast circuleren er op sociale media meer vragenlijsten. Deze digitale formulieren zijn te dupliceren en dus makkelijk aan te passen aan de eigen situatie. Ze zijn niet van ons. Dus: ben jij de ontwikkelaar van een van de onderstaande formulieren en wil jij jouw naam als bron vermeld hebben in dit artikel, neem dan contact met ons op: communicatie@schoolenveiligheid.nl.

Zo is dit formulier beschikbaar met vragen die je leerlingen kunt stellen. Bijvoorbeeld over hoe jij hen het beste kan ondersteunen, welke hulpmiddelen ze tot hun beschikking hebben en hoe ze zich voelen. Je kunt ook deze vragenlijst ‘Hoe gaat het?’ voor het mbo gebruiken als de scholen weer opengaan.

Webinar: Vertrouwenspersoon in corona-tijd

Woensdag 10 februari organiseerde School & Veiligheid een webinar speciaal voor vertrouwenspersonen. Hoe beïnvloedt corona jouw werk als vertrouwenspersoon en hoe kun je daar mee om gaan? Een moeilijk gesprek via het beeldscherm vergt toch een andere manier van contact maken. Tijdens het webinar krijg je allerlei tips over hoe om te gaan met de omstandigheden die bij deze tijd horen. Je kunt nog altijd een ticket kopen om het webinar te bekijken.

Achtergrondartikelen School & Veiligheid

 • Mentaal welbevinden bij les op afstand
  Tips een aandachtspunten over hoe je zicht houdt op het welbevinden van je leerlingen en hoe je met hen in contact blijft bij les op afstand.
 • Sociale veiligheid bij les op afstand
  Tips en inspiratie om leerlingen een veilige plek te bieden bij les op afstand.
 • Onveiligheid thuis bij afstandsleren
  In dit stuk staan inleidingen van en links naar twee artikelen: 1) Wat als je je zorgen maakt om kwetsbare leerlingen? en 2) Wat als je zorgen hebt dat een van je leerlingen te maken heeft met seksueel misbruik?
 • Verbinden voor veiligheid
  Een overzicht van de geleerde lessen uit de eerste lockdown met les op afstand. Handvatten om tijdens les op afstand aan sociale veiligheid te werken.

Wat kun je zelf doen?

 • Zorg dat je goed geïnformeerd blijft over de actuele stand van zaken in jouw regio.
 • Informeer regelmatig het personeel, zodat iedereen op school over dezelfde informatie beschikt.
 • Laat leerlingen en ouders ook weten dat de school contact heeft met de regionale GGD voor specifiek advies en actuele regionale informatie.
 • Geef concrete informatie, bijvoorbeeld of – en zo ja, welke – maatregelen de school treft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opvang van leerlingen met ouders in cruciale beroepen.
 • Benoem eventueel een contactpersoon voor personeel en ouders die zich zorgen maken.

Advies en informatie

Voor advies en informatie kun je terecht bij verschillende instanties:

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school