Helpdesk
Winkelwagen

Vrijdag 14 januari maakte de overheid bekend dat ook mbo-studenten weer fysiek onderwijs mogen krijgen. Dat was sinds 10 januari al het geval voor het primair en voortgezet onderwijs. In dit artikel lees je meer over de huidige situatie voor het po, vo en mbo. Daarnaast bieden wij enkele tips en achtergrondartikelen.

In het po en vo: zelfde regels als vóór de vakantie

Voor het primair en voortgezet onderwijs gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie. Het gaat om de volgende regels:

 • Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten blijven thuis en laten zich testen.
 • Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
 • Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en leerlingen in het voortgezet onderwijs dragen mondkapjes in de gang, net als het onderwijspersoneel.
 • Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs, alle leerlingen in het voortgezet onderwijs en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: doe twee keer per week thuis een preventieve zelftest, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
 • Daarnaast gelden in de scholen in het primair en voortgezet onderwijs nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), ouders blijven buiten de school en vergaderingen zijn online.

Lees meer

Situatie in het mbo

Mbo-studenten kunnen weer fysiek onderwijs krijgen sinds 15 januari. Dat is van groot belang voor de mentale gezondheid en ontwikkeling van jongeren. Wel gelden nog de volgende voorwaarden:

 • Binnen en buiten de les- of collegezalen is het dragen van een mondkapje verplicht;
 • De maximale groepsgrootte is 75 studenten.

Ook blijft het dringende advies om zelftesten te gebruiken van kracht.

Lees meer

Wat kun je zelf doen?

 • Zorg dat je goed geïnformeerd blijft over de actuele stand van zaken in jouw regio.
 • Informeer regelmatig het personeel, zodat iedereen op school over dezelfde informatie beschikt.
 • Laat leerlingen en ouders ook weten dat de school contact heeft met de regionale GGD voor specifiek advies en actuele regionale informatie.
 • Geef concrete informatie, bijvoorbeeld of – en zo ja, welke – maatregelen de school treft.
 • Benoem eventueel een contactpersoon voor personeel en ouders die zich zorgen maken.

Achtergrondartikelen

 • Corona: spanning & discussie op school
  De laatste tijd komen bij onze helpdesk meerdere signalen binnen over spanningen op scholen omtrent de coronamaatregelen. Daarom bieden wij onderwijsprofessionals in dit bericht onze tips en ondersteuning.
 • Verbinden voor veiligheid
  Een overzicht van de geleerde lessen uit de eerste lockdown met les op afstand. Handvatten om tijdens les op afstand aan sociale veiligheid te werken.
 • Sociale veiligheid bij les op afstand
  Tips en inspiratie om leerlingen een veilige plek te bieden bij les op afstand.
 • In contact met je leerlingen, ook op afstand
  Tips een aandachtspunten over hoe je in contact blijft met je leerlingen en zicht houdt op hun welbevinden bij les op afstand.
 • Onveiligheid thuis bij afstandsleren
  In dit stuk staan inleidingen van en links naar twee artikelen: 1) Wat als je je zorgen maakt om kwetsbare leerlingen? en 2) Wat als je zorgen hebt dat een van je leerlingen te maken heeft met seksueel misbruik?

Advies en informatie

Ben je onderwijsprofessional en heb je vragen over sociale veiligheid? Dan kun je op werkdagen terecht bij onze telefonische helpdesk. Let op: de helpdesk is in de kerstvakantie gesloten, maar het calamiteitenteam is 24/7 bereikbaar. Ouders met vragen over sociale veiligheid kunnen terecht bij Ouders & Onderwijs.

Overige informatiebronnen

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school