Adviespunt
Winkelwagen

Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over een terroristische aanslag. Dat blijkt uit de Risico- en Crisisbarometer van de NCTV. Deze cijfers volgen op rapporten die de NCTV en AIVD eerder deze maand uitbrachten over jihadisme en rechts-extremisme. De organisaties zien beide vormen van extremisme als een potentiële bedreiging voor de Nederlandse samenleving.

Rechts-extremisme

Na een aantal jaren van afname signaleert de AIVD de afgelopen jaren een lichte opleving van het rechts-extremisme. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een veranderende ideologie. In het verleden waren vooral het neonazistische, fascistische en antisemitische gedachtegoed bepalend. Sinds een aantal jaar vindt er een verschuiving plaats naar rechts-extremisme dat zich richt tegen de islam. De oorzaak daarvan ligt volgens de NCTV bij de vluchtelingencrisis en de grieven over islam en jihadisme. Ook de discussie rondom Zwarte Piet speelt daarbij een rol.

In Nederland zijn rechts-extremistische uitingen vooral verbaal. Het gebruik van fysiek geweld zoals in de ons omringende landen komt minder vaak voor. De kans dat er fysiek geweld wordt gebruikt blijft klein, maar neemt wel toe. De AIVD signaleert wel een toename van verbaal rechts-extremistisch geweld. Het taalgebruik wordt steeds agressiever en opruiender. Tegelijkertijd neemt de invloed van de uit de Verenigde Staten overgewaaide alt-rechtsbeweging toe. Deze beweging probeert rechtsextremistisch gedachtegoed te verspreiden en te normaliseren. Dit doen zij door het gedachtegoed in een andere, meer intellectuele, vorm te gieten. Doel van de Nederlandse aanhangers van alt-rechts is deze ideeën acceptabel te maken in de samenleving.

Jihadisme

Ondanks de verzwakte positie van ISIS blijft de aantrekkingskracht van het jihadistische gedachtegoed bestaan. Dat concludeert de AIVD in de rapportage ‘De erfenis van Syrië’. ISIS mag dan verslagen lijken, onder de aanhangers is de hoop op het stichten van een kalifaat nog springlevend. Ook de rol van Al Qaida is niet uitgespeeld. Individuele aanhangers en sympathisanten vormen op de lange termijn nog steeds een bedreiging voor de Nederlandse samenleving. Er wordt actief geworven voor het jihadistische en salafistische gedachtegoed, bijvoorbeeld op straat en binnen AZC’s.

Spanning in de klas

Bovenstaande informatie is relevant voor het onderwijs. Extreme denkbeelden komen immers ook de school binnen. Dat kan spanning en discussie opleveren in het klaslokaal. Voor docenten die het lastig vinden om daarover het gesprek aan te gaan, biedt School & Veiligheid het kosteloze trainingsaanbod ‘Van Zij naar Wij – Omgaan met spanning in de school en in de klas ’. Daarnaast kan de informatie op onze website over polarisatie en radicalisering u verder helpen bij de aanpak van polarisatie en extreme uitingen.


Meer informatie

Achtergronden

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school