Adviespunt
Winkelwagen

Medewerkers van mbo-scholen voelen zich nog even veilig als twee jaar geleden; studenten iets minder. Dit gedaalde veiligheidsgevoel onder studenten is een trendbreuk ten opzichte van een jarenlange verbetering. Dat blijkt uit de Monitor Sociale Veiligheid 2017-2018, die het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) op 9 oktober publiceerde.

De monitor is een landelijk representatief onderzoek onder studenten en medewerkers in het mbo, dat wordt uitgevoerd door het ecbo in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Aan het onderzoek, dat elke twee tot drie jaar wordt gedaan, deden ruim 20.000 studenten en ruim 7.000 medewerkers van mbo-scholen mee.

Veiligheid studenten verslechterd

In de monitor blijkt dat het niet gelukt is het hoge niveau van sociale veiligheid vast te houden. In de klas voelt 83% van de studenten zich veilig, op het schoolterrein is dat 77%* . Bij bijna alle vormen van ongewenst gedrag is het percentage betrokkenen – zowel daders als slachtoffers – gestegen. Vergeleken bij twee jaar geleden voelen meer studenten zich onveilig en minder studenten voelen zich veilig.

Wapenbezit en drugsgebruik komen vaker voor. Er zijn significante stijgingen te zien van het aantal slachtoffers van pesten, bedreiging, (digitaal) geweld en seksuele intimidatie. Ruim eenderde van de studenten maakte mee dat een discussie in de klas uit de hand liep. Als laatste kan de conclusie worden getrokken dat lhbt-studenten op school minder veilig zijn en zich minder veilig voelen dan heteroseksuele studenten. Vrouwelijke studenten voelen zich minder veilig dan mannelijke. Een positief punt is dat het spijbelgedrag is verminderd.

Medewerkers voelen zich veilig

Het veiligheidsgevoel onder medewerkers is onverminderd hoog: 97% in de eigen werkomgeving. Zo durven meer lhbt-medewerkers voor hun geaardheid uit te komen. Toch was er een lichte toename van het aantal incidenten met psychisch-fysiek geweld (geestelijk en lichamelijk letsel) en materieel geweld. Lhbt-medewerkers worden vaker slachtoffer van psychisch-fysiek geweld dan andere medewerkers. En jonge vrouwelijke medewerkers voelen zich minder veilig dan de mannen in de organisatie.

Een kwart van de docenten heeft meegemaakt dat een discussie over een controversieel onderwerp uit de hand liep, maar het overgrote deel vindt dat ze zo’n discussie in goede banen kan leiden. Een minderheid van de docenten voelt zich goed toegerust om studenten te begeleiden in de seksuele weerbaarheid.

Beleid

Studenten en medewerkers ervaren de sfeer op de scholen als goed en zijn tevreden over het beleid. Qua betrokkenheid en bekendheid van de maatregelen zijn er nog verbeteringen mogelijk. Te denken valt aan meldpunten en vertrouwenspersonen. De meeste incidenten worden niet gemeld, met name waar het gaat om psychisch-fysiek geweld. Incidenten van seksueel geweld worden het minst gemeld. Aanbevelingen op grond van de monitor zijn:

  • Vergroten van de bekendheid van maatregelen en het geven van opvolging aan meldingen.
  • Gerichte aandacht geven aan groepen die zich minder veilig voelen: jonge, vrouwelijke docenten en lhbt-medewerkers en -studenten.
  • Gerichte ondersteuning van medewerkers om hun rol in te nemen in de uitvoering van het sociale veiligheidsbeleid.
* Voorgaande jaren lagen deze cijfers boven de 90 procent. Volgens ecbo kan dit onder andere te maken hebben met een wijziging in de antwoordcategorieën.

Meer informatie

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school