Adviespunt
Winkelwagen

Het stiekem filmen van docenten en de (bewerkte) beelden op internet plaatsen en delen via sociale media is volgens minister van Onderwijs Arie Slob een “onwenselijke situatie die risico’s met zich mee kan brengen voor de veiligheid van leraren en de veiligheid in de school”.

Dit zegt de minister in antwoord op kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van berichten in de media over incidenten waarbij leerkrachten de dupe waren van het stiekem filmen door leerlingen. (Stiekem gefilmd: nooit meer onbevangen voor de klas, AOB.nl). De minister wijst op het belang van het opstellen van regels over het gebruik van mobiele telefoons. “Een taak voor de school, die ook past in de bredere verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat” (Rijksoverheid 5 april).

Regels

Stichting School & Veiligheid biedt scholen ondersteuning bij het opstellen van regels over het gebruik van sociale media en mobiele telefoons. Via voorbeeldprotocollen en informatiebrochures die verkrijgbaar zijn op de website www.schoolenveiligheid.nl en via de helpdesk waar scholen terecht kunnen met vragen en voor advies. Stichting Kennisnet heeft – in samenwerking met School & Veiligheid – de publicatie ‘Sociale media en schoolmedewerkers’ uitgebracht. Daarin staan onder meer aandachtspunten voor het omgaan met mobiele telefoons en ongewenst beeldmateriaal waarvan we er hier kort een aantal uitlichten. De volledige brochure kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Voorkomen is beter dan genezen

Bespreek het omgaan met sociale media met uw collega’s en leidinggevende. Is goed omschreven wat is toegestaan en wat niet, bijvoorbeeld in een sociale media protocol? Zijn schoolmedewerkers, leerlingen en hun ouders geïnformeerd over wat is toegestaan en wat niet? Verdiep u in de afspraken, regels of het protocol en weet waaraan iedereen zich moet houden. U kunt dan adequaat reageren en goed beslagen in gesprek gaan zowel preventief als wanneer er zich iets voordoet.

Betrek uw leerlingen

Bespreek het gebruik van sociale media in de klas en zorg ervoor het team dezelfde afspraken hanteert. Het beste is natuurlijk dat uw leerlingen zelf aangeven dat het ongevraagd maken en plaatsen van filmpjes niet oké is en dat ze u waarschuwen wanneer zich zoiets voordoet of elkaar aanspreken. Ook al is een situatie positief of grappig, dan nog is het ongevraagd verspreiden en plaatsen van beelden niet toegestaan.

Wat als u ziet dat er wordt gefilmd?

Juridisch gezien is niet duidelijk of u een filmpje van een telefoon mag wissen. Veel beter is het om de leerling te vragen zelf de beelden te wissen of om contact met de ouders op te nemen. Maak daarnaast duidelijk dat beelden niet verder verspreid mogen worden en leg eventueel ook uit dat dit zo is geregeld in de wet.

En als het toch gebeurt

Het kan gebeuren dat er ineens ergens een filmpje opduikt of dat u een vermoeden hebt dat dit gaat gebeuren. Waarschuw dan direct een leidinggevende en zorg ervoor dat alle betrokkenen, voor zover die bekend zijn, worden gesproken. Probeer zo snel mogelijk actie te nemen en trek samen op. Met elkaar afstemmen en snel reageren is van belang. Denk niet ‘dat zal wel overwaaien’.

Een paar grondregels

  • Alle regels en fatsoensnormen die in het echte leven gelden gelden ook op sociale media.
  • Iedereen is altijd persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij of zij communiceert, dus ook via sociale media.
  • ersoonsgegevens, waaronder beelden, mogen alleen verspreid worden wanneer betrokkene expliciet toestemming heeft gegeven.
  • Uitgangspunt moet zijn dat personen, maar ook de goede naam van de school nooit beschadigd mogen worden. Dat geldt voor elke leerling en voor leerkrachten.

Meer informatie

 

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school