Adviespunt

De Week Tegen Pesten 2020 is voorbij! Veel scholen in Nederland deden mee aan deze week en maakten daarmee een goede start voor een veilig nieuw schooljaar. Het motto van dit jaar was ‘Samen aan zet’. Samen met je klas, het team, de hele school zijn jullie aan zet om op een prettige en positieve manier met elkaar om te gaan en te zorgen voor een veilige school.

Lees hier over de opening op een basisschool, de oproep van de minister van onderwijs, de campagne op sociale media en het gratis lesmateriaal voor leraren. Veel van het lesmateriaal blijft beschikbaar. Het voorkomen en aanpakken van pesten vraagt natuurlijk het hele jaar aandacht: Blijf samen aan zet!

Opening op brede basisschool De Vuurvogel

Voor de opening van de week was School & Veiligheid te gast bij brede basisschool De Vuurvogel in Helmond. Het team van de Vuurvogel liet ons zien hoe zij op school d.m.v. groepsdynamisch onderwijs samen zorgen voor een veilig en prettig leer- en werkklimaat. Via een livestream op de Facebookpagina van Week Tegen Pesten was dit voor iedereen te volgen. Daisy Mertens – Leraar van het jaar 2016 en verkozen tot een van de tien beste leerkrachten van de wereld (2019) – werkt op deze school.

De livestreams en video’s van de opening zijn allemaal terug te kijken op de Facebookpagina van Week Tegen Pesten. Bekijk ook de video van de minister van onderwijs Arie Slob waarin hij een oproep doet aan iedereen in het tegengaan van pesten op school.

Ook de media besteedde volop aandacht aan de Week Tegen Pesten 2020.

Actie op sociale media

Ook op sociale media was de #weektegepesten te volgen door de campagne die we zijn gestart op LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. We riepen scholen en leraren op ons  te volgen en onze berichten met tips en informatieve video’s te liken en/of delen. Op die manier maken wij de Week Tegen Pesten samen zichtbaarder en versterken we de boodschap dat je pesten kunt voorkomen als iedereen in actie komt. Zo zijn wij samen aan zet!

Gratis (les)materiaal & poster

Veel scholen die meededen gaven speciale lessen over (online) pesten. Daarvoor konden ze gebruik maken van  het gratis lesmateriaal dat door diverse organisaties was ontwikkeld rondom het thema ‘Samen aan zet’. Het werken aan een positieve en hechte groep stond daarbij centraal. Veel van het lesmateriaal – geschikt voor het het primair-, voortgezet onderwijs en het mbo – blijft beschikbaar. Het voorkomen en aanpakken van pesten vraagt natuurlijk het hele jaar door aandacht: Blijf samen aan zet! Bekijk het (lesmateriaal>>

Terugkijken

Bekijk alle video’s van de Week Tegen Pesten 2020 terug op het YouTubekanaal van School & Veiligheid.

 

Week Tegen Pesten 2021: 27 september t/m 1 oktober

De Week Tegen Pesten is een initiatief van Stichting School & Veiligheid en wordt jaarlijks georganiseerd in september.

Noteer de data van de Week Tegen Pesten 2021 alvast in de agenda: 27 september t/m 1 oktober.

Website Week Tegen Pesten

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school