Adviespunt

De Zelfscreener Veerkracht is een online instrument voor mbo-stagiairs, ontwikkeld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het invullen van de korte vragenlijst kost een student ongeveer 10 minuten. Het brengt in kaart wat energie geeft in het werk, op de stage en/of thuis, wat juist stress oplevert en hoe hij/zij daarmee omgaat.

Mbo-stagiairs

De Covid-tijd is heel heftig (geweest ) voor veel studenten die stagelopen bij of werken in verzorgingshuizen, ziekenhuizen, ouderen- en gehandicaptenzorg of handhaving.  Ze hebben verdriet en angst gezien en gevoeld. Ook kunnen studenten professioneel betrokken zijn geweest bij het overlijden van mensen, geconfronteerd zijn met agressie van demente ouderen of geweld op straat. Voor mbo-stagiairs in de sectoren zorg en handhaving is daarom de Zelfscreener Veerkracht ontwikkeld.

Energie en stess

De Zelfscreener Veerkracht is ontwikkeld om coaches te ondersteunen bij het monitoren van studenten. Dit online instrument is een korte vragenlijst, het invullen kost een student ongeveer 10 minuten. Het brengt in kaart wat energie geeft in het werk, op de stage en/of thuis. Ook laat het zien wat juist stress oplevert en hoe de student daarmee omgaat. Daarnaast zijn er vragen in verwerkt die specifiek over Covid gaan. Studenten kunnen de vragenlijst anoniem en op elk gewenst moment invullen. De uitslag geeft de student direct feedback over de veerkracht van dat moment en de opties die hij/zij heeft om hiermee verder te gaan.

Meer informatie: Zelfscreener Veerkracht

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school