Thema's

 • Calamiteiten

  Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Zorg er dus voor dat u goed bent voorbereid. Op deze themapagina krijgt u informatie en praktische handreikingen voor het vormgeven van crisismanagement.

  Lees meer
 • Burgerschapsvorming

  Binnen het onderwijs heeft het waarborgen en bevorderen van sociale veiligheid een andere insteek dan burgerschapsvorming. Toch hebben beide onderwerpen veel met elkaar gemeen. Hoe hangen de begrippen sociale veiligheid en burgerschapsvorming samen?

  Lees meer
 • Pesten

  U wilt dat leerlingen prettig met elkaar omgaan en dat pesten geen kans krijgt. Toch komt pesten voor op elke school en in iedere groep. Op deze themapagina krijgt u handreikingen om een positieve sfeer in de groep te stimuleren en pesten aan te pakken.

  Lees meer
 • Sociale media

  Als school wil je dat leerlingen verantwoord, respectvol en bewust omgaan met elkaar. Er gelden afspraken over wat mag en wat niet. Dat geldt voor de omgang in de klas én de omgang op sociale media. Op deze themapagina krijgt u informatie, tips voor preventieve activiteiten, handreikingen en verwijzingen naar bruikbare materialen over sociale media.

  Lees meer
 • Polarisatie – een groeiend wij/zij-denken

  Polarisatie is niet per definitie negatief. Het verschaft een identiteit. Als de kloof maar niet te groot wordt. Dan verdwijnt de nuance en ligt polarisatie op de loer. Kijkt u de andere kant op of voelt u de verantwoordelijkheid om te reageren?

  Lees meer
 • Agressief gedrag

  Van ruzie in de klas tot vechtpartijen op het schoolplein; agressie en geweld komt op elke school voor. Op deze themapagina leest u meer over de aanpak en preventie van de diverse vormen waar scholen mee te maken krijgen.

  Lees meer
 • Seksuele diversiteit

  Het thema ‘seksuele diversiteit’ raakt op school aan verschillenden onderwerpen zoals seksuele ontwikkeling, genderoriëntatie en burgerschap.

  Lees meer
 • Seksuele integriteit

  Seksuele integriteit gaat over hoe we omgaan met de eigen seksualiteit en die van een ander. Het is een taak van de school om hier werk van te maken, zodat leerlingen én leerkrachten zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn.

  Lees meer
 • Radicalisering

  Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust die de school binnenkomt en met leerlingen die er (extreme) idealen op na houden. Soms kan het flink botsen in de klas en op het schoolplein. Informatie en handreikingen krijgt u op deze themapagina.

  Lees meer
 • Discriminatie

  Leerlingen en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid. Op deze themapagina leest u over het vormgeven van schoolbeleid gericht op het voorkomen en aanpakken van discriminatie en racisme.

  Lees meer
Naar overzicht thema's

Visie op veiligheid

 • Verankeren van sociale veiligheid

  Sociale veiligheid gaat niet alleen over beleid en uitvoering, het stellen van regels en de uitvoering. Het gaat ook over hóe het wordt uitgevoerd. De overheid bepaalt ‘wat’ er moet gebeuren, scholen en schoolbesturen gaan over de vormgeving van het veiligheidsbeleid.

  Lees meer
 • Vorm geven aan sociale veiligheid

  Hoe geef je als school vorm aan sociale veiligheid? In zes stappen hebben we de belangrijkste voorwaarden voor u op een rijtje gezet.

  Lees meer
 • Wat is sociale veiligheid?

  Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen. Ook medewerkers kunnen hun werk pas goed doen als ze zich veilig voelen. U leest hier over de mogelijkheden voor het zorgen van veiligheid op school.

  Lees meer
 • Werken met het Digitaal Veiligheidsplan

  Het Digitaal Veiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid. Het vormt daarmee een soort draaiboek dat in de school ingevoerd moet worden.

  Lees meer
 • Vertrouwenspersoon in het onderwijs

  Bent u werkzaam als vertrouwenspersoon in het onderwijs? U vindt hier uitgebreide informatie over het vertrouwenswerk; wat uw taken zijn, hoe u klagers opvangt en begeleidt en uw rol als adviseur rondom het veiligheidsbeleid op school. Naast informatie vindt u hier praktisch bruikbare materialen en scholing voor vertrouwenspersonen.

  Lees meer
 • Maak uw veiligheidsplan

  Wilt u direct aan de slag met het maken van het Digitaal Veiligheidsplan voor uw school? Via deze link kunnen scholen aanmelden en direct aan het werk. Via deze link kunnen schoolbesturen aanmelden en direct aan het werk. De tool is gratis. Online tool Scholen doen al heel veel op het gebied van sociale veiligheid. Maar […]

  Lees meer
 • Veiligheidsbeleid

  Wat kunnen leerlingen, ouders en personeel van de school verwachten als het gaat om veiligheid? En wat verwacht de school van hen? Waar kan iemand terecht met vragen of klachten en hoe gaat de school daarmee om? Een veiligheidsplan geeft antwoord op deze vragen.

  Lees meer
Naar overzicht visie