Thema's

 • Pesten

  U wilt dat leerlingen prettig met elkaar omgaan en dat pesten geen kans krijgt. Toch komt pesten voor op elke school en in iedere groep. Op deze themapagina krijgt u handreikingen om een positieve sfeer in de groep te stimuleren en pesten aan te pakken.

  Lees meer
 • Calamiteiten

  Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Zorg er dus voor dat u goed bent voorbereid. Op deze themapagina krijgt u informatie en praktische handreikingen voor het vormgeven van crisismanagement.

  Lees meer
 • Seksueel gedrag

  Scholen krijgen veel te maken met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van leerlingen. Hoe ga je daarmee om? En wat kan de school doen in geval van incidenten rond seksueel grensoverschrijdend gedrag van medewerkers?

  Lees meer
 • Polarisatie – een groeiend wij/zij-denken

  Polarisatie is niet per definitie negatief. Het verschaft een identiteit. Als de kloof maar niet te groot wordt. Dan verdwijnt de nuance en ligt polarisatie op de loer. Kijkt u de andere kant op of voelt u de verantwoordelijkheid om te reageren?

  Lees meer
 • Discriminatie

  Leerlingen en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid. Op deze themapagina leest u over het vormgeven van schoolbeleid gericht op het voorkomen en aanpakken van discriminatie en racisme.

  Lees meer
 • Radicalisering

  Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust die de school binnenkomt en met leerlingen die er (extreme) idealen op na houden. Soms kan het flink botsen in de klas en op het schoolplein. Informatie en handreikingen krijgt u op deze themapagina.

  Lees meer
 • Burgerschapsvorming

  Binnen het onderwijs heeft het waarborgen en bevorderen van sociale veiligheid een andere insteek dan burgerschapsvorming. Toch hebben beide onderwerpen veel met elkaar gemeen. Hoe hangen de begrippen sociale veiligheid en burgerschapsvorming samen?

  Lees meer
 • Agressie en geweld

  Van ruzie in de klas tot vechtpartijen op het schoolplein; agressie en geweld komt op elke school voor. Op deze themapagina leest u meer over de aanpak en preventie van de diverse vormen waar scholen mee te maken krijgen.

  Lees meer
 • Seksuele diversiteit

  Werk maken van het thema seksuele diversiteit is essentieel voor de veiligheid van alle leerlingen en leerkrachten. Ook is het een verplichting in de kerndoelen. School & Veiligheid helpt hierin een koers uit te zetten, onder meer via de website Gay&School.

  Lees meer
 • Sociale media

  Misbruik van sociale media vormt een bedreiging voor de veiligheid van leerlingen én personeel. Wat kan de school doen om ongewenst gedrag via sociale media te voorkomen? En wat te doen bij incidenten? Op deze themapagina vindt u antwoorden, actiepunten en praktische informatie.

  Lees meer
Naar overzicht thema's

Visie op veiligheid

 • Borgen van sociale veiligheid

  Sociale veiligheid gaat niet alleen over beleid en uitvoering, het stellen van regels en de uitvoering. Het gaat ook over hóe het wordt uitgevoerd. De overheid bepaalt ‘wat’ er moet gebeuren, scholen en schoolbesturen gaan over de vormgeving van het veiligheidsbeleid.

  Lees meer
 • Vorm geven aan sociale veiligheid

  Hoe geef je als school vorm aan sociale veiligheid? In zes stappen hebben we de belangrijkste voorwaarden voor u op een rijtje gezet.

  Lees meer
 • Sociale veiligheid

  Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen. Ook medewerkers kunnen hun werk pas goed doen als ze zich veilig voelen. U leest hier over de mogelijkheden voor het zorgen van veiligheid op school.

  Lees meer
 • Werken met het Digitaal Veiligheidsplan

  Het Digitaal Veiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid. Het vormt daarmee een soort draaiboek dat in de school ingevoerd moet worden.

  Lees meer
 • Voorlichting door de vertrouwenspersoon

  Hoe geeft u voorlichting over de functie van vertrouwenspersoon op school of over het aanspreekpunt bij pesten? En welke preventieve activiteiten zijn mogelijk om ongewenst gedrag en klachten te voorkomen? Lees verder voor informatie en handreikingen.

  Lees meer
 • Vertrouwenswerk op school

  Leerlingen, ouders en personeel kunnen met klachten over school terecht bij de vertrouwenspersoon. Wat de taken zijn van de vertrouwenspersoon en welke voorwaarden voor uw functie gelden leest u in dit expertiseonderdeel.

  Lees meer
 • Ambassadeurs Sociale Veiligheid

  Hoe maakt u de vertaalslag tussen beleid en onderwijspraktijk om zorg te dragen voor meer sociale veiligheid? Schakel één van de ambassadeurs Sociale Veiligheid in.

  Lees meer
 • Opvang en begeleiding klagers

  Vertrouwenspersonen zijn het aanspreekpunt bij klachten op school en zorgen voor de eerste opvang en de begeleiding van klagers. Over de professionele uitvoering daarvan leest u in dit onderdeel.

  Lees meer
 • Maak uw veiligheidsplan

  Wilt u direct aan de slag met het maken van het Digitaal Veiligheidsplan voor uw school? Via deze link kunt u zich aanmelden en direct aan het werk. De tool is gratis. Online tool Scholen doen al heel veel op het gebied van sociale veiligheid. Maar nog niet altijd wordt dat goed zichtbaar gemaakt en […]

  Lees meer
 • Klachten op school

  Op elke school kan iets misgaan en kunnen klachten ontstaan. Welke mogelijkheden er zijn voor de afhandeling van een klacht leest in in dit expertise onderdeel.

  Lees meer
 • De vertrouwenspersoon als beleidsadviseur

  Op welke wijze de vertrouwenspersoon een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen en verbeteren van het sociale veiligheidsbeleid op school leest u in dit expertise onderdeel.

  Lees meer
Naar overzicht visie