Aandacht voor de aangeklaagde schoolmedewerker

In de Kwaliteitswet van 1998 is vastgelegd, dat scholen moeten beschikken over een onafhankelijke klachtencommissie, dan wel een klachtencommissie onder onafhankelijk voorzitterschap. Ook als de klacht niet door de klachtencommissie, maar door het bevoegd gezag behandeld wordt, dient een interne klachtenprocedure gevolgd te worden die uitgaat van een rechtvaardige en zorgvuldige behandeling van klager én aangeklaagde.