Leerlingenaanbod bij ‘radicalisering en sociale veiligheid’

Achtergrond

De rijksoverheid faciliteert de ondersteuning van onderwijsinstellingen in de omgang met radicalisering in de klas. Deze inzet wordt de Complementaire Onderwijs Aanpak (COA) genoemd en is er op gericht om scholen beter toe te rusten op het terrein van herkennen, handelen en weerbaar maken tegen radicalisering en polarisatie.

Enerzijds is er modulair trainingsaanbod voor scholen (PO, VO en MBO). Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de helpdesk van Stichting School & Veiligheid.

Anderzijds is geïnvesteerd in leerlingenaanbod. Het trainings- en leerlingenaanbod vullen elkaar aan. Wanneer u met het leerlingenaanbod aan de slag gaat, is het raadzaam ook het personeel bij te scholen.