Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag tussen leerlingen onderling

Zeker bij jonge kinderen is het belangrijk om bij incidenten rondom seksueel (grensoverschrijdend) gedrag goed contact met de betrokken ouders te hebben. Spreek met de ouders af wat jullie wel en niet met hun kinderen bespreken bij een incident. Streef ernaar dat school en ouders hierin één lijn vormen, zodat u elkaars wensen en grenzen respecteert.
Ouders willen vaak informatie ontvangen over het precieze verloop van een incident. De afwezigheid van informatie en antwoorden leidt soms tot grote frustratie bij ouders. Ervaring leert echter dat het in bijna alle gevallen onmogelijk is om alle feiten exact te achterhalen.
Hoewel een ouderavond voor veel scholen een bekende activiteit is, is het in dit soort gevallen extra belangrijk om zorgvuldig te zijn.