Onze thema's

 • Seksuele integriteit

  Seksuele integriteit gaat over hoe we omgaan met de eigen seksualiteit en die van een ander. Het is een taak van de school om hier werk van te maken, zodat leerlingen én leerkrachten zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn.
 • Burgerschapsvorming

  Binnen het onderwijs heeft het waarborgen en bevorderen van sociale veiligheid een andere insteek dan burgerschapsvorming. Toch hebben beide onderwerpen veel met elkaar gemeen. Hoe hangen de begrippen sociale veiligheid en burgerschapsvorming samen?
 • Agressief gedrag

  Van ruzie in de klas tot vechtpartijen op het schoolplein; agressie en geweld komt op elke school voor. Op deze themapagina leest u meer over de aanpak en preventie van de diverse vormen waar scholen mee te maken krijgen.
 • Calamiteiten

  Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Zorg er dus voor dat u goed bent voorbereid. Op deze themapagina krijgt u informatie en praktische handreikingen voor het vormgeven van crisismanagement.
 • Pesten

  U wilt dat leerlingen prettig met elkaar omgaan en dat pesten geen kans krijgt. Toch komt pesten voor op elke school en in iedere groep. Op deze themapagina krijgt u handreikingen om een positieve sfeer in de groep te stimuleren en pesten aan te pakken.
 • Radicalisering

  Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust die de school binnenkomt en met leerlingen die er (extreme) idealen op na houden. Soms kan het flink botsen in de klas en op het schoolplein. Informatie en handreikingen krijgt u op deze themapagina.
 • Seksuele diversiteit

  Het thema ‘seksuele diversiteit’ raakt op school aan verschillenden onderwerpen zoals seksuele ontwikkeling, genderoriëntatie en burgerschap.
 • Discriminatie

  Leerlingen en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid. Op deze themapagina leest u over het vormgeven van schoolbeleid gericht op het voorkomen en aanpakken van discriminatie en racisme.
 • Polarisatie – een groeiend wij/zij-denken

  Polarisatie is niet per definitie negatief. Het verschaft een identiteit. Als de kloof maar niet te groot wordt. Dan verdwijnt de nuance en ligt polarisatie op de loer. Kijkt u de andere kant op of voelt u de verantwoordelijkheid om te reageren?
 • Sociale media

  Misbruik van sociale media vormt een bedreiging voor de veiligheid van leerlingen én personeel. Wat kan de school doen om ongewenst gedrag via sociale media te voorkomen? En wat te doen bij incidenten? Op deze themapagina vindt u antwoorden, actiepunten en praktische informatie.