Onze thema's

 • Burgerschapsvorming

  Binnen het onderwijs heeft het waarborgen en bevorderen van sociale veiligheid een andere insteek dan burgerschapsvorming. Toch hebben beide onderwerpen veel met elkaar gemeen. Hoe hangen de begrippen sociale veiligheid en burgerschapsvorming samen?
 • Calamiteiten

  Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Zorg er dus voor dat u goed bent voorbereid. Op deze themapagina krijgt u informatie en praktische handreikingen voor het vormgeven van crisismanagement.
 • Pesten

  U wilt dat leerlingen prettig met elkaar omgaan en dat pesten geen kans krijgt. Toch komt pesten voor op elke school en in iedere groep. Op deze themapagina krijgt u handreikingen om een positieve sfeer in de groep te stimuleren en pesten aan te pakken.
 • Sociale media

  Misbruik van sociale media vormt een bedreiging voor de veiligheid van leerlingen én personeel. Wat kan de school doen om ongewenst gedrag via sociale media te voorkomen? En wat te doen bij incidenten? Op deze themapagina vindt u antwoorden, actiepunten en praktische informatie.
 • Discriminatie

  Leerlingen en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid. Op deze themapagina leest u over het vormgeven van schoolbeleid gericht op het voorkomen en aanpakken van discriminatie en racisme.
 • Seksueel gedrag

  Scholen krijgen veel te maken met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van leerlingen. Hoe ga je daarmee om? En wat kan de school doen in geval van incidenten rond seksueel grensoverschrijdend gedrag van medewerkers?
 • Seksuele diversiteit

  Werk maken van het thema seksuele diversiteit is essentieel voor de veiligheid van alle leerlingen en leerkrachten. Ook is het een verplichting in de kerndoelen. School & Veiligheid helpt hierin een koers uit te zetten, onder meer via de website Gay&School.
 • Polarisatie – een groeiend wij/zij-denken

  Polarisatie is niet per definitie negatief. Het verschaft een identiteit. Als de kloof maar niet te groot wordt. Dan verdwijnt de nuance en ligt polarisatie op de loer. Kijkt u de andere kant op of voelt u de verantwoordelijkheid om te reageren?
 • Seksuele diversiteit (nieuw)

  Deze pagina is nog in opbouw.
 • Radicalisering

  Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust die de school binnenkomt en met leerlingen die er (extreme) idealen op na houden. Soms kan het flink botsen in de klas en op het schoolplein. Informatie en handreikingen krijgt u op deze themapagina.
 • Agressie en geweld

  Van ruzie in de klas tot vechtpartijen op het schoolplein; agressie en geweld komt op elke school voor. Op deze themapagina leest u meer over de aanpak en preventie van de diverse vormen waar scholen mee te maken krijgen.