Adviespunt

Speciaal voor zorgprofessionals in het po en vo ontwikkelden School & Veiligheid, Rutgers en Soa Aids een e-learning over het thema relaties en seksualiteit.

Als zorgprofessional op school heb je veel op je bord. Je ziet leerlingen met verschillende problemen. Regelmatig hebben deze te maken met relaties, seksualiteit en vorming van identiteit. Als leerlingen hier goed en tijdig in ondersteund worden, verbetert hun welzijn, wat ook schoolprestaties ten goede komt.

Maar hoe kom je er achter of er iets speelt omtrent seksuele grensoverschrijding, seksuele oriëntatie of genderidentiteit? Hoe ontdek je of een leerling zich onveilig voelt op school door reacties van medeleerlingen op ‘anders’ zijn? Hoe ga je een gesprek aan met de leerling over zo’n gevoelig onderwerp? Welke ondersteuning kun je dan bieden? Naar wie kun je doorverwijzen? En: hoe kun je problemen vóór zijn?

De gratis e-learning ‘Zorg op school’ ondersteunt je hierbij Via praktijkvoorbeelden werken we aan signaleren, handelen en preventie. Je wordt je (meer) bewust van zorgen en problemen die leerlingen kunnen hebben rondom dit onderwerp. We bieden handvatten voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke risico’s en problemen en hoe je daarmee om kunt gaan. Dit doen we onder meer via casussen, reflectievragen, video’s met tips van een leerling en een andere zorgprofessional en fragmenten uit podcasts.

Voor verdere ondersteuning kun je als zorgprofessional ook een beroep doen op de Gezonde School-adviseur van de GGD.

De e-learning is ontwikkeld vanuit de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Je vindt deze in het Leerportaal van Rutgers. Noot: maak hierin een account aan om de e-learning te volgen.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school