Adviespunt
Winkelwagen

Hoe ga je met studenten in het mbo in gesprek over gender- en seksuele diversiteit? Welke reacties kun je verwachten en hoe ga je daarmee om? Hoe kun je op onverwachte opmerkingen ingaan? Hoe betrek je ‘stille’ studenten? Dit zijn enkele van de vragen die centraal staan in het project ‘Begrenzen & uitnodigen’ van School & Veiligheid, COC Nederland en Theater AanZ.

Waarom dit project?

“De studenten willen wel graag ergens over praten, maar de manier waarop ze iets inbrengen kan soms nogal confronterend zijn. Het is onze taak om dat gelijk te begrenzen, zodat je de echte discussie naar boven haalt. Dat vond ik wel heel mooi.”¹

Doel van het project ‘Begrenzen & uitnodigen’ is het creëren van een veilige sfeer en een positieve norm rondom gender- en seksuele diversiteit binnen het mbo. Steeds meer mbo-studenten voelen zich veilig op school. Maar dat geldt in mindere mate voor lhbti-studenten. Volgens het sociaal en Cultureel Planbureau krijgen zes op de tien lhbti-studenten in het mbo te maken met negatieve reacties op hun identiteit.

“Anders laat je het voorbijgaan, en dan denkt diegene dat het kan.

Als iemand iets intolerants zegt, wat echt kwetsend is, en je reageert er op dat moment niet op, dan denken anderen in de klas misschien: nou voel ik me niet meer veilig.”¹

Mbo-instellingen moeten werken aan acceptatie van gender- en seksuele diversiteit. Het maakt deel uit van hun onderwijstaak om studenten voor te bereiden op het respectvol omgaan met een diverse clientèle in hun toekomstige professie.

“Wat ik heel fijn vond, was dat het heel duidelijk begon met het kader vanuit de grondwet. Dus dat het niet gaat over wat jij vindt als persoon, maar dat het gaat om wat er in de grondwet staat.”¹

Training en voorstelling

Het project bestaat uit twee onderdelen:

  • de training ‘Dialoog onder DrukDialoog onder Druk van School & Veiligheid rust docenten toe in het bespreekbaar maken van gender- en seksuele diversiteit in de klas. Met het geleerde kunnen zowel lessen worden voorbereid als onvoorbereide gesprekken worden gevoerd. bovendien kan de docent de nieuwe gesprekstechniek toepassen op andere onderwerp die maatschappelijk gevoelig liggen.
  • de theatervoorstelling ‘LEEF!’Theatervoorstelling LEEF! van Theater AanZ voor studenten.

Daarnaast zijn er een lesbrief en een kant-en-klare vervolgles die enige tijd na de voorstelling ingezet kan worden om het gesprek over gender- en seksuele diversiteit voort te zetten.

Deelname aan het project is kosteloos.

De voorstelling ‘LEEF!’

De voorstelling ‘LEEF!’ schetst een indringend portret van drie jongeren die twijfelen, doorzetten en strijden voor de vrijheid van het eigen geluk en de eigen (seksuele) identiteit. Ze zijn op zoek naar erkenning, verbinding en de vrijheid zichzelf te kunnen zijn binnen een maatschappij die neigt naar verharding en polarisering. we zien hoe Aïsha, Sander en Carlos in dit alles hun weg weten te vinden. Hun keuzes zijn niet altijd eenvoudig, toch laat de voorstelling de toeschouwer achter met troost, lichtheid en hoop.

Dit is de trailer van LEEF!

Aan de slag na voorstelling en training

Op onze website Gendi.nl vind je veel extra materialen, tips en inspiratie om blijvend met studenten te werken aan respect voor diversiteit.

Je zou het ook kunnen toepassen als er een discussie ontstaat over hoe er om wordt gegaan met COVID op dit moment, en de maatregelen, wat mensen daarvan vinden. Dus ik zie het als een overkoepelend hulpmiddel, dat niet aan een specifiek onderwerp gekoppeld is.’¹

Contact

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Marinus Schouten: m.schouten@schoolenveiligheid.nl.

 

¹ De citaten van docenten op deze pagina zijn afkomstig uit de evaluatie van de docententraining bij het project ‘Begrenzen en uitnodigen’, Movisie, april 2021.

Het project wordt ondersteund door het ministerie van OCW, provincie Gelderland, gemeente Nijmegen, het VSB Fonds en de Gravin van Bylandt Stichting.

Meer lezen

  • Movisie evalueerde de docententraining bij ‘Begrenzen en uitnodigen’ en beoordeelde deze als ‘waardevol en nuttig’.
  • ‘Samen zijn wij iedereen‘, inspiratiewebsite voor mbo-docenten, vol tips en tools om een inclusief klimaat in de klas te stimuleren.
  • Lang leve de liefde, lesmethode voor vo en mbo. Heeft voor mbo-docenten een online databank om zelf lespakketten mee samen te stellen en te beheren.
  • Theater AanZ

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school