Adviespunt

Goed burgerschapsonderwijs vraagt het bouwen van een eigen verhaal. Vanuit uw visie en context vormt zich de invulling van de wettelijke burgerschapsopdracht. Zodat leerlingen na hun basisschooltijd kennis hebben van en respect hebben voor de basiswaarden van onze samenleving, maar bovenal dat ze hier heel veel uren mee geoefend hebben. U bent hierin onmisbaar, samen met uw collega’s. U vervult een voorbeeldrol en leeft voor hoe de democratische spelregels worden toegepast. Er ontstaat als vanzelf een schoolcultuur in overeenstemming met schoolwaarden; dat is burgerschap.

Uw school doet al van alles. Een gastles van iemand uit het bedrijfsleven. Een bezoek aan een verzorgingstehuis. Een project over klimaatverandering. Hoe behoudt u de focus als u wordt ingehaald door de waan van de dag? Vorm een doelgerichte en planmatige aanpak in de school en bouw uw eigen verhaal. Het project Burgerschap op de Basisschool, dat de PO-Raad samen met Stichting School & Veiligheid uitvoert, helpt. Door het verstrekken van informatie, het geven van advies en het delen van praktische hulpmiddelen. Zo krijgt u helder in het vizier waar u het voor doet en werkt u doelgericht en samenhangend aan burgerschap.

Doorlopend proces

Het vormgeven aan burgerschap op uw school is een continue proces. Onderstaande stappen helpen om het systematisch aan te pakken.

 1. vormgeven visie burgerschapHier staan we voor
  Goed burgerschapsonderwijs vraagt een intentionele en gerichte aanpak. Een visie op wat de school met burgerschap wil bereiken. Als je weet waar het je uiteindelijk om te doen is, geeft dit richting in de dagelijkse praktijk.
 2. Burgerschapsonderwijs wordt betekenisvol als het is afgestemd op de leefwereld van kinderenDit is onze school
  Scholen kunnen sterk van elkaar verschillen. Burgerschapsonderwijs wordt betekenisvol als het is afgestemd op wat er in de leefwereld van de kinderen speelt, bij wat leerlingen nodig hebben en wat past bij de context van de school.
 3. Verwerk visie en context tot heldere leerdoelen op schoolniveauHier werken we aan
  Verwerk visie en context tot heldere leerdoelen op schoolniveau. Formuleer concreet welke kennis, vaardigheden en houdingen leerlingen zullen leren.
 4. Zorg voor een doorlopende leerlijn; een school specifieke aanpakZo passen wij het in
  Zorg voor een doorlopende leerlijn; een school specifieke aanpak. Verspreid de leerdoelen en inhoud over de leerjaren en geef ze een plek in het curriculum, de schoolcultuur of de activiteiten binnen en buiten de school.
 5. De school een oefenplaats voor het omgaan met basiswaarden van de democratieDit is onze manier
  Lesmaterialen en projecten worden vormgegeven door inspirerend aanbod te ontwikkelen of af te nemen. Ook is de hele school een oefenplaats voor het omgaan met basiswaarden van de democratie. Leerlingen doen eigen ervaringen op in bijvoorbeeld het leren omgaan met conflict en het geven van hun eigen mening.
 6. Om te weten of de school het goed doet is geregelde evaluatie nodigWij sturen bij waar nodig
  Om te weten of de school het goed(e) doet, is geregelde evaluatie nodig. Door de ontwikkeling van leerlingen in kaart brengen, kan het onderwijs worden bijgestuurd en afgestemd op de actuele leerbehoefte. Ook komen knelpunten en randvoorwaarden aan het licht, waar maatregelen voor genomen kunnen worden. Zo wordt de aanpak van school zichtbaar.

Download het stappenplan

Meer lezen

Op www.poraad.nl/burgerschap vindt u toelichting op bovengenoemde onderdelen. Verder vindt u praktische hulpmiddelen om er invulling aan te geven.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school