Welke acties kunnen we nemen bij sexting?

Zodra zich een incident rond sexting voordoet op school is het zaak direct te reageren. U richt zich daarbij op de zorg voor het slachtoffer, aanpak van dader(s) en het herstellen van de rust en veiligheid op school.

 • Gesprek met het slachtoffer
  Praat met de getroffen leerling en de ouders. Neem emoties en zorgen serieus. Vraag naar wat er is gebeurd en of de dader(s) bekend is. Geef aan welke maatregelen de school zal en kan nemen en organiseer indien gewenst hulp voor het slachtoffer (en ouders).
 • Gesprek dader(s)
  Ga het gesprek aan met de betrokken leerling(en)/student(en) en hun ouders als het leerlingen van school zijn. Laat daders de ernst van het incident inzien. Maak ze duidelijk dat ze een strafbaar feit plegen als het een naaktfoto van een minderjarige betreft en dat dan de politie wordt ingeschakeld.
 • Straf daders
  Neem passende (straf)maatregelen tegen de dader(s).
 • Neem contact op met de politie
  Neem contact op met de politie en bespreek of er aangifte of melding wordt gedaan namens school. Wijs ook het slachtoffer en de ouders op deze mogelijkheid. Zorg dat het slachtoffer bewijsmateriaal heeft.
 • Verbied verspreiding
  Verbied verdere verspreiding door leerlingen of studenten en verbind er sancties aan als dit toch gebeurt.
 • Betrek het team
  Bespreek het incident binnen het team en vertel welke maatregelen worden genomen. Maak afspraken of en hoe het incident en gemaakte afspraken over verdere verspreiding wordt besproken met leerlingen in de klas.
 • Neem preventieve maatregelen
  • Maak beleid over het gebruik van sociale media op school.
  • Geef leerlingen voorlichting over de risico’s van het versturen en doorsturen van bepaalde beelden via internet en sociale media. Zorg voor lessen in mediawijsheid.
  • Organiseer informatieavonden voor ouders over online gedrag, zoals sexting.
  • Zorg dat leerlingen weten bij wie ze op school terecht kunnen voor hulp als zij (of anderen) te maken krijgen met de gevolgen van sexting.
 • Wees voorbereid op media-aandacht
  Gevallen van sexting halen vaak het nieuws. Wees voorbereid op vragen van de pers. Zorg voor een woordvoerder. Spreek uit dat u de zaak serieus neemt en maatregelen neemt om de veiligheid op school te waarborgen.

Meer informatie

Sectoren
mbo po vo
Thema's
seksueel gedrag sociale media
Doelgroep
schoolleider