Hoe kan ik online pesten voorkomen?

Werken aan preventie kan online pesten voorkomen. Het verkleint de kans op ongewenst online gedrag en incidenten. Samenwerking met de leerlingen, het team én ouders is onmisbaar bij het voorkomen en aanpakken van online pesten op school. Denk daarbij aan de volgende aandachtspunten:

 • Maak regels en afspraken over online gedrag en leef ze na
  Verzin samen met de leerlingen regels over hoe jullie met elkaar omgaan op sociale media en internet. ‘Hoe houden we het leuk samen?’ Zorg dat iedereen de afspraken kent. Maak bijvoorbeeld een poster met de afspraken en hang hem op. Houd regels en afspraken levend door ze regelmatig te bespreken en eventueel bij te stellen. Laat de klas weten dat het overtreden van de regels gevolgen heeft. Vertel welke straffen gelden en laat ze zelf ook een passende maatregel bedenken.
 • Stem af met je team
  Praat regelmatig met je collega’s over hoe jullie willen dat er op school gebruik wordt gemaakt van mobieltjes en sociale media door leerlingen én personeel. Stem samen het sociale mediabeleid vast en spreek af welk sanctiebeleid jullie schoolbreed hanteren. Pas regels en sancties consequent toe. Als de ene leraar een oogje dichtknijpt terwijl een ander de telefoon inneemt hebben regels weinig effect.
 • Geef voorlichting over sociale media en internet
  Organiseer lessen over veilig gebruik van internet en sociale media. Volwassenen denken vaak dat jongeren alles wel weten. Toch zijn ze zich lang niet altijd bewust van de risico’s van internet, strafbaar online gedrag en de gevolgen van cyberpesten. Praat regelmatig over online pesten met de klas. Als er bijvoorbeeld iets in het nieuws is of als er iets speelt in de klas.
 • Betrek ouders
  Communiceer de regels en afspraken die met de klas zijn gemaakt met de ouders. Stimuleer hen om thuis met hun kind over hun online gedrag en online pesten te praten. Laat het ouders altijd weten als er iets speelt in de klas. Informeer ouders over sociale media en online gedrag van kinderen en jongeren door een ouderavond te organiseren of verstuur een thema nieuwsbrief.
 • Professionaliseer het team
  Zorg dat leerkrachten adequaat handelen bij ongewenst online gedrag en biedt hen coaching en professionalisering aan op dit onderwerp. Stel een deskundige aan op het gebied van sociale media binnen de school.

Meer informatie

Sectoren
po vo
Thema's
pesten sociale media
Doelgroep
leerkracht schoolleider