Hoe kunnen we omgaan met de pietendiscussie?

Wanneer de sinterklaastijd aanbreekt rijst op veel scholen weer de vraag: “Wat doen we dit jaar met piet?”

  • Wees bewust van eigen standpunten, vooroordelen, emoties en overtuigingen die je (wellicht onbewust) meedraagt en uitdraagt.
  • Voer het gesprek met alle betrokkenen (personeel, ouders en waar mogelijk leerlingen).
  • Voer dit gesprek voordat de discussie ontstaat; bijvoorbeeld bewust in april, wanneer de media nog rustig zijn rondom het thema. Neem de tijd, zodat betrokkenen ook echt kunnen onderzoeken wat zij vinden en ze niet het gevoel hebben overvallen te worden met iets dat ze mogelijk heel belangrijk vinden voor de ontwikkeling van hun kind.
  • Laat de principes, visie en waarden van de school leidend zijn.
  • Maak een helder besluit, communiceer dit tijdig en wees transparant over de argumentatie.

Meer informatie

Sectoren
po vo
Thema's
discriminatie
Doelgroep
schoolleider