Hoe lang moet ik klachtdossiers bewaren?

De vertrouwenspersoon bewaart gegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk is. Er is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor dossiers van vertrouwenspersonen. Gebruikelijk is om dossiers na het afsluiten van een klachttraject en verwerking in het (geanonimiseerde) jaarverslag te vernietigen.


Meer informatie

Sectoren
mbo po vo
Thema's
wetten en regels
Doelgroep
vertrouwenspersoon