Hoe lang moet ik klachtdossiers bewaren?

Voor het bewaren van dossiers van (externe) vertrouwenspersonen bestaat geen aparte wet- of regelgeving. Wel moet u zich bij het registreren en bewaren van gegevens houden aan de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

  • Bewaar zolang er een doel is
    Zolang de klacht of melding in behandeling is kunt u gegevens bewaren. Na afhandeling van de klacht mag u persoonsgegevens alleen nog bewaren als u een goede reden/doel heeft.
  • Leerlingdossier
    In sommige gevallen worden gegevens over klachten bewaard in het leerlingendossier. Het leerlingendossier mag u bewaren tot twee jaar nadat de leerling van school is.

Meer informatie

Sectoren
mbo po vo
Thema's
wetten en regels
Doelgroep
vertrouwenspersoon