Hoe is een school voorbereid op een calamiteit?

Het onverwacht overlijden van een docent of student, een (bus)ongeval met ernstig letsel, seksueel misbruik, een schoolshooting of een aanslag: een calamiteit heeft een enorme impact op alle betrokkenen. Het valt niet altijd te voorkomen, wel kan een school zich hierop voorbereiden. Wat kunt u nú doen om stráks voorbereid te zijn als er onverhoopt een calamiteit op uw school plaatsvindt?

  • Stel een calamiteitenplan op. U beschrijft hierin onder meer het belang en ambitieniveau van crisismanagement voor de school, de strategische uitgangspunten, de rolverdeling binnen het crisisteam en welke plannen, procedures en draaiboeken al aanwezig zijn om incidenten en verstoringen op te vangen.
    • Breng hierbij ook uw netwerkpartners in kaart. Bij een calamiteit is het namelijk van belang om te weten met welke andere partijen de school rekening moet houden; dit zijn partijen die kunnen helpen om de calamiteit op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan politie, brandweer en hulpverlening. De overheid heeft zich georganiseerd in veiligheidsregio’s. Per calamiteit kunnen deze netwerkpartners verschillen. Lees meer informatie in het infoblad Samenwerking met partners.
  • Oefen een crisissituatie met uw collega’s en/of externe partners. U kunt daarbij gebruik maken van de oefeningen die verzameld zijn op onze website calamiteitenteam.nl.

Meer informatie

Sectoren
mbo po vo
Thema's
calamiteiten
Doelgroep
schoolleider