Is een anti-pestcoördinator verplicht?

Het aanstellen van een anti-pestcoördinator is niet verplicht. De Wet Veiligheid op school (2015) verplicht scholen om te zorgen voor de sociale veiligheid. Ze moeten zich inspannen om pesten tegen te gaan. In een brief aan de Tweede Kamer zet Staatssecretaris Sander Dekker helder uiteen wat verplicht is volgens de wet.

Scholen moeten:

  • Een sociaal veiligheidsbeleid voeren.
  • Een aanspreekpunt hebben waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden.
  • Iemand hebben om het pestbeleid op school te coördineren.
  • De beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen volgen zodat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school.

Volgens de wet hoeft u dus geen nieuwe functie – zoals een anti-pestcoördinator – te creëren. Wel moet u de twee verplichte taken beleggen binnen uw school. U mag zelf weten wie u aanspreekpunt pesten maakt op school en wie het anti-pestbeleid coördineert. Uitgebreide informatie en advies over het beleggen van deze taken vindt u in ons infoblad Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school


Meer informatie

Sectoren
po vo
Thema's
pesten wetten en regels
Doelgroep
schoolbestuur schoolleider