Is een relatie tussen een docent en een leerling strafbaar?

Een seksuele relatie tussen een docent en een leerling is strafbaar als het een minderjarige leerling betreft. Ook bij meerderjarige leerlingen (18+) en bij een vrijwillige relatie kan de rechter dit oordeel vellen.

 

 

Leerling 16-

  • Op basis van Artikel 245 uit het Wetboek van strafrecht is een seksuele relatie tussen een schoolmedewerker en een leerling altijd strafbaar. De wet maakt daarbij geen onderscheid of het om vrijwillige of onvrijwillige seksuele handelingen gaat.

Leerling tot 18

  • Op basis van de onderwijswet Bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs (Meld- en aangifteplicht) is een relatie tussen een docent en een leerling tot 18 jaar strafbaar.
  • Medewerkers van school die het vermoeden hebben van een relatie tussen een collega van hen en een minderjarige leerling, zijn verplicht dit te melden bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is vervolgens verplicht om overleg te plegen met de vertrouwensinspectie. Afhankelijk van dat overleg is de school wel/niet verplicht om aangifte te doen.

Leerling 18+

  • Op basis van wetsartikel 249 uit het wetboek van Strafrecht kan de rechter oordelen dat er sprake is van misbruik van een aan zijn ‘zorg toevertrouwde leerling’. Dit geldt ook voor meerderjarige leerlingen omdat het een afhankelijkheidsrelatie betreft.

Strafbaar of niet? Ongewenst!

Niet elke relatie tussen een schoolmedewerker en een leerling van de school zal in een rechtszaal eindigen. Scholen moeten zich echter realiseren dat een liefdesrelatie en een pedagogische relatie nooit gelijkwaardig zijn. Strafbaar of niet strafbaar, een liefdesrelatie tussen een schoolmedewerker en een leerling is altijd ongewenst.


Meer informatie

Sectoren
po vo
Thema's
seksueel gedrag wetten en regels
Doelgroep
leerkracht schoolleider vertrouwenspersoon