In mijn klas wordt gepest. Wat kan ik doen?

Sommige scholen hebben een pestprotocol waar stap voor stap staat beschreven wat u kunt doen als er gepest wordt. Ga na wat op uw school het beleid is in geval van pesten. Welke stappen u neemt hangt af van de situatie.

 • Grijp in bij pesten
  Als u signalen krijgt van pesten grijpt u altijd in. Spreek de betrokken leerling(en) aan op hun gedrag.
 • Voer gesprekken
  Ga afzonderlijk in gesprek met de pester(s) en de gepeste(n) en eventueel met beide partijen. Ga eventueel ook in gesprek met ouders van pester(s) en gepeste.
 • Betrek anderen
  Bedenk dat u er niet alleen voor staat. Bespreek de situatie met collega’s en zoek steun binnen het team en de directie. U kunt voor advies over de aanpak van pesten in uw klas terecht bij het verplichte ‘aanspreekpunt pesten’ op uw school. Deze persoon fungeert ook als ‘klankbord’ voor collega’s.
 • Neem preventieve maatregelen
  Bespreek het pestvoorval met de hele klas. Maak afspraken over het tegengaan van pesten en besteed het hele jaar door aandacht aan het stimuleren van een positief groepsklimaat.

Meer informatie over de te nemen acties en tips voor het voeren van gesprekken leest u in het informatieblad: Pesten in de klas; aanpakken en voorkomen.


Meer informatie

Sectoren
po vo
Thema's
pesten
Doelgroep
leerkracht