Wat kunnen we op school doen om radicalisering te voorkomen?

Radicalisering is een heel complex proces. De preventie van radicalisering is minstens zo complex. Radicalisering kan waarschijnlijk nooit helemaal voorkomen worden. Maar we weten wel wat beschermende factoren zijn bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

We weten ook dat een sterke en warme pedagogische context jongeren kan ondersteunen bij de ontwikkeling van idealen, zodat deze niet hoeven uit te groeien tot extremisme.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een top-10 van beschermende factoren samengesteld, waarvan uit onderzoek en literatuur bekend is dat ze bijdragen aan een positieve ontwikkeling.

Als voorbeeld noemen we drie factoren die beschermend werken:

  1. Warme en ondersteunende relaties in gezin, op school, met vrienden en in de wijk zorgen ervoor dat er bij kinderen en jongeren sociale binding ontstaat. Ze weten en voelen dat ze erbij horen en er niet alleen voor staan.
  2. Kansen voor betrokkenheid: kinderen en jongeren leveren een concrete, betekenisvolle en gewaardeerde bijdrage aan de verbanden waarvan ze deel uitmaken, zoals familie, school en de buurt.
  3. Positieve identiteit: kinderen en jongeren met eigenwaarde, positieve verwachtingen over de toekomst en wat ze willen bereiken, stellen zichzelf hogere doelen en zijn gemotiveerd om deze doelen te bereiken.

Hoe meer beschermende factoren aanwezig zijn in het leven van een kind en jongere, des te beter. Al vormen deze beschermende factoren geen garantie voor het voorkomen van radicalisering.

Meer informatie over de top-10 van beschermende factoren staat op de website van het NJi.


Meer informatie

Sectoren
mbo vo
Thema's
radicalisering
Doelgroep
leerkracht schoolleider